Adoracja we Wrzeszczu 16.02.2018
Ewangelia wg św. Mateusza 9,14-15
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowi Adoracja we Wrzeszczu 16.02.2018
Ewangelia wg św. Mateusza