Author: Anna Pękala

Wprowadzenie do medytacji 15.05.2020 r. J 15, 12-17

Wprowadzenie do medytacji 15.05.2020 r. J 15, 12-17

Ewangelia wg św. Jana 15, 12-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Ewangelia wg św. Jana 10, 11-16 Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Ewangelia wg św. Jana 6, 1-15 Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne […]

Read More
1 16 17 18 25

Enter your keyword