WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 8-22 Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Ewangelia wg św. Łukasza 8,1-3 Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42 Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1-4 Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 18.06.2021 r. Mt 6, 19-23

Wprowadzenie do medytacji 18.06.2021 r. Mt 6, 19-23

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 19-23 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Ewangelia wg św. Jana 19, 31-37 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat –ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz […]

Read More
1 2 9

Enter your keyword