WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 29.05.2020 r. J 21, 15-19

Wprowadzenie do medytacji 29.05.2020 r. J 21, 15-19

Ewangelia wg św. Jana 21, 15-19 Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 22.05.2020 r. J 16, 20-23a

Wprowadzenie do medytacji 22.05.2020 r. J 16, 20-23a

Ewangelia wg św. Jana 16, 20-23a Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 15.05.2020 r. J 15, 12-17

Wprowadzenie do medytacji 15.05.2020 r. J 15, 12-17

Ewangelia wg św. Jana 15, 12-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Ewangelia wg św. Jana 10, 11-16 Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Ewangelia wg św. Jana 6, 1-15 Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 17.04.2020 r. J 21, 1-14

Wprowadzenie do medytacji 17.04.2020 r. J 21, 1-14

Ewangelia wg św. Jana 21, 1-14 Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc […]

Read More
1 2

Enter your keyword