WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 09.04.2021 r. J 21, 1-14

Wprowadzenie do medytacji 09.04.2021 r. J 21, 1-14

Ewangelia wg św. Jana 21, 1-14 Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 26.03.2021 r. J 10, 31-42

Wprowadzenie do medytacji 26.03.2021 r. J 10, 31-42

Ewangelia wg św. Jana 10, 31-42 Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». Odpowiedział […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24av12, 28b-34 Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 12.03.2021 r. Mk 12, 28b-34

Wprowadzenie do medytacji 12.03.2021 r. Mk 12, 28b-34

Ewangelia wg św. Marka 12, 28b-34 Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 26.02.2021 r. Mt 5, 20-26

Wprowadzenie do medytacji 26.02.2021 r. Mt 5, 20-26

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 20-26 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 19.02.2021 r. Mt 9, 14-15

Wprowadzenie do medytacji 19.02.2021 r. Mt 9, 14-15

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 14-15 Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy […]

Read More
1 2 7

Enter your keyword