WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 22.01.2021 r. Mk 3, 13-19

Wprowadzenie do medytacji 22.01.2021 r. Mk 3, 13-19

Ewangelia wg św. Marka 3, 13-19 Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 15.01.2021 r. Mk 2, 1-12

Wprowadzenie do medytacji 15.01.2021 r. Mk 2, 1-12

Ewangelia wg św. Marka 2, 1-12 Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 08.01.2021 r. Mk 6, 34-44

Wprowadzenie do medytacji 08.01.2021 r. Mk 6, 34-44

Ewangelia wg św. Marka 6, 34-44 Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 18.12.2020 r. Mt 1, 18-24

Wprowadzenie do medytacji 18.12.2020 r. Mt 1, 18-24

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 18-24 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 11.12.2020 r. Mt 11, 16-19

Wprowadzenie do medytacji 11.12.2020 r. Mt 11, 16-19

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 16-19 Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 27.11.2020 r. Łk 21, 29-33

Wprowadzenie do medytacji 27.11.2020 r. Łk 21, 29-33

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 29-33 Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się […]

Read More
1 2 5

Enter your keyword