WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 09.10.2020 r. Łk 11, 15-26

Wprowadzenie do medytacji 09.10.2020 r. Łk 11, 15-26

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26 Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 25.09.2020 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 25.09.2020 r. Łk 9, 18-22

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22 Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 18.09.2020 r. Łk 2, 41-52

Wprowadzenie do medytacji 18.09.2020 r. Łk 2, 41-52

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 41-52 Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 11.09.2020 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 11.09.2020 r. Łk 6, 39-42

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42 Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: […]

Read More
1 2 4

Enter your keyword