Zakończenie roku pracy WŻCh

Ostatnie spotkanie  wspólnoty lokalnej w tym roku stało się okazją do uroczystego  świętowania Złotego Jubileuszu WŻCh.  Podczas Mszy św. sprawowanej przez naszego Asystenta o. Jarka, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar naszej wspólnoty, za  jej obecnych członków i za tych, którzy wraz z nami tworzyli tę wspólnotę  w latach ubiegłych. Dziękowaliśmy też za posługę naszych Asystentów i za wyrozumiałość i wsparcie naszych bliskich.

Po Eucharystii  nastał czas radosnego bycia ze sobą. Bardzo dziękujemy  wszystkim, którzy odpowiedzieli  na zaproszenie wspólnoty i swoją obecnością uświetnili  to wydarzenie. Dziękujemy za uczestnictwo w dziękczynnej Mszy Św. i za  ogromny  wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości . Dziękujemy wszystkim miłym  Gościom za ciekawe wspomnienia, ojcu Jarkowi za pełne poświęcenia doglądanie naszej „kuchni”.

Niech to nasze Święto wzmocni  nas wszystkich i uświadomi jak wielkim darem jest nasze powołanie, i jak „wielką łaską  jest przyjąć otrzymane dary, które   powinny pozostać w pamięci i być pielęgnowane tak, aby posłużyły hojnie dalszej, bardziej owocnej służbie.” (ĆD. 233-234)