Adoracja Najświętszego Sakramentu 15.02.2019 r.

Ewangelia wg św. Mk 7,31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Obraz do modlitwy:

Przyjrzyj się przez chwilę scenie uzdrawiania głuchoniemego – jak on się zachowuje, co Jezus z nim robi, jaka jest reakcja ludzi wokół. Wyobraź sobie, że jesteś tam obecny.

Prośba:

Poproś o zdolność do słuchania słowa Bożego i o odwagę do podążania za tym, do czego cię ono zachęca.

Punkty do medytacji:

  1. Pozostań jeszcze w scenie z Ewangelii. Z czym kojarzy ci się to wydarzenie? Może przypomina ci się jakaś krytyczna sytuacja, która cię sparaliżowała i byłeś jak niemy i głuchy. Co ci pomogło przetrwać?
  2. Każdy z nas może doświadczyć takiego poczucia bólu i bezradności, które dosłownie wewnętrznie zamyka. Wówczas słyszy się przede wszystkim siebie. Nie dopuszcza się myśli, że szczególnie w takiej sytuacji Bóg z każdym oddechem szepcze: „Effatha! Otwórz się, jest wyjście”. Tak bardzo potrzebny jest wtedy ktoś, kto odpowiednim słowem, gestem potrafi pomóc to usłyszeć.
  3. Pomódl się teraz o łaskę otwarcia uszu swojego serca na głos Boga, a także o dar usłyszenia drugiego człowieka, którego Bóg postawił na twojej drodze. Może jest w twoim otoczeniu osoba, którą mógłbyś przyprowadzić do Jezusa.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…