ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 22.02.2019 r.

Ewangelia wg św. Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Obraz do modlitwy:

Zobacz Jezusa siedzącego wśród swoich uczniów. Uważnie wsłuchuje się w to, co mówią. Wyobraź sobie siebie w tej scenie.

Prośba:

Poproś o łaskę doświadczania w twoim życiu miłującej obecności Jezusa.

Punkty do medytacji:

  1. Za kogo ludzie uważają Jezusa? Zbierz krótko to, co wiesz o Nim: z lektury, z nauki Kościoła, od innych ludzi. Jak jest On określany? Co według tej wiedzy możesz o Nim powiedzieć?
  2. Za kogo ty uważasz Jezusa? Teraz na podstawie wydarzeń w twoim życiu, modlitwy, refleksji postaraj się sam określić Jezusa. Zrób to jak najprościej, swoimi słowami. Spróbuj Go nazwać tak, jak jest to najbliższe twojemu doświadczeniu.
  3. Wróć do sceny z Ewangelii. Wyobraź sobie, że Jezus patrząc ci w oczy pyta: „Kim jestem dla ciebie?” Tak jak trzykrotnie pytał kiedyś Piotra o to, czy Go kocha, tak teraz pyta ciebie pierwszy, drugi, trzeci raz: „Kim jestem dla ciebie?”… Wsłuchaj się w słowa Jezusa i nie wymyślaj na siłę odpowiedzi. Co to pytanie dla ciebie znaczy, jak się z nim czujesz?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…