Adoracja Najświętszego Sakramentu 8.03.2019

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 08.03.2019 r.

Ewangelia wg św. Mt 9,14-15

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

 Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę rozmowy Jezusa z uczniami.

Prośba:

Poproś o łaskę trwania w podjętych postanowieniach na drodze do Boga.

Punkty do medytacji:

  1. Rozterki uczniów Jana można potraktować bardziej ogólnie także dzisiaj: dlaczego pościmy? Co możesz powiedzieć na ten temat ze swojego doświadczenia? Czym jest post dla ciebie?
  2. Jezus odpowiada jednoznacznie: post wiąże się ze smutkiem. To smutek z powodu pewnego braku. Post nie wynika jednak z rozżalenia czy rozpaczy, ale jest wyrazem nadziei, oczekiwania. Jest to proces aktywny, nastawiony na przyszłość; zwykle pościmy w jakiejś intencji – spotkania, zmiany… Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu i Kościół zachęca do różnego rodzaju wyrzeczeń. Jaka mogłaby być twoja intencja na tej drodze?
  3. Wyrzeczenie – słowo chyba najczęściej wymieniane przy tej okazji. Dotyczy zwykle powstrzymania się przed uleganiu pokusom, unikania tego, co oddala od Boga lub podjęcia jakiegoś umartwienia. Może będzie ci też odpowiadać inny wyraz – uważność. Spróbuj zwracać większą uwagę na siebie, na to, co i jak robisz, a zwłaszcza jak możesz bardziej otwierać się na drugiego człowieka. To też może być post. Pomyśl teraz, jakiego postanowienia – choćby niewielkiego – mógłbyś się podjąć, żeby być bliżej Boga. I poproś szczególnie o łaskę uważności w jego realizacji.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…