Adoracja we Wrzeszczu 13.04.2018

Ewangelia wg św. Jana 6,5-13
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które pozostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
Obraz do modlitwy:
Zobacz tę scenę, w której Jezus z uczniami rozdają pokarm. To obraz obfitości, wszyscy zostają nakarmieni do sytości.
Prośba:
Poproś o taką hojność w spotkaniu z drugim człowiekiem, która wypływa z towarzyszenia Jezusowi.
Punkty do medytacji:
1. Rozmnożenie chleba – tak, żeby starczyło dla wszystkich, żeby nikt nie był głodny. Jezus przez ręce uczniów rozdaje to, co jest ludziom w danej chwili potrzebne. Ty też możesz otrzymać zaproszenie od Jezusa, żeby Mu towarzyszyć tam, gdzie czegoś brakuje, gdzie ktoś cierpi głód. Jaka jest Twoja gotowość do pójścia za tym?
2. Można odczuwać różne głody – brak chleba, brak miłości, brak akceptacji, można też odczuwać brak Boga. Czy masz doświadczenie przeżycia któregoś z takich stanów? To może pomóc w zrozumieniu innych ludzi.
3. Jezus rozmnożył pokarm od „chłopca, który miał pięć chlebów”. Podobnie może zwracać się do Ciebie: dałem ci… Zobacz, czym Bóg Ciebie obdarował i stąd co Ty możesz przekazać dalej, czym możesz się podzielić, co Jezus może przez Ciebie rozmnożyć. Możesz ofiarować swój czas, uważność na drugiego człowieka, możesz ofiarować uśmiech, modlitwę… Co jeszcze?
Zakończenie
Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.
Zakończ modlitwą Ojcze nasz…