Adoracja we Wrzeszczu 15.12.2017

Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19

[Jezus mówił do tłumów:] «Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie Jezusa przemawiającego do słuchających Go tłumów. Może jesteś jednym ze słuchaczy.

Prośba:

Poproś Jezusa, aby otwierał Twoje serce na prawdziwą mądrość.

Punkta do medytacji:

  1. Jezus podaje przykład zachowania się kapryśnych dzieci, które nie chcą się przyłączyć do zabawy. Odnosi to do ludzi, którzy niechętnie wgłębiają się w istotę tego, co słyszą. Oceniają krytycznie innych na podstawie pierwszego, powierzchownego wrażenia. Czy było w Twoim życiu takie doświadczenie, że ktoś Cię nie zrozumiał lub fałszywie oskarżył? Jakie to w Tobie wywołało uczucia?
  2. W relacjach między ludźmi często przeszkadza osądzanie innych na podstawie tego, co widać na zewnątrz, a co może zakrywać prawdę o drugim człowieku. Każdy ma jednak w sobie wszczepione przez Boga ziarno dobra. Przypomnij sobie 2 lub 3 znajome osoby, które mogą być w pewien sposób trudne dla Ciebie. Jakie są pierwsze, spontaniczne myśli, gdy je wspominasz? A teraz zastanów się, jaką cząstkę czegoś dobrego możesz w nich zauważyć? Jak mógłbyś im o tym powiedzieć?
  3. Jezusa i Jana Chrzciciela nie rozumiano, a często odrzucano z takich powierzchownych powodów, a także z niechęci do poznania prawdy ich nauki. Są Oni jednocześnie przykładami różnych dróg, jakimi Bóg przychodzi do człowieka: surowy Jan i radosny Jezus. W jaki sposób Bóg próbuje kontaktować się z Tobą? Kiedy, w jakich sytuacjach doświadczasz Jego szczególnej bliskości?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…