Adoracja we Wrzeszczu 16.02.2018

Ewangelia wg św. Mateusza 9,14-15

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę rozmowy Jezusa z grupą osób, które do Niego podeszły. Ty też możesz być wśród nich.

Prośba:

Poproś o wiarę w bliskość Jezusa przy Tobie niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziesz.

Punkta do medytacji:

  1. Uczniowie Jana są zaintrygowani innym niż u nich podejściem do wiary uczniów Jezusa. Być może wydaje im się to nawet naganne. Jak bardzo jesteś przyzwyczajony do pewnych praktyk religijnych? Co odczuwasz, gdy zauważysz, że inni przeżywają swoją wiarę nie tak jak Ty, a może nawet „nie tak, jak powinni”?

  2. Pytanie przybyłych uczniów dotyczy postu, a więc pewnego rytualnego umartwiania się. Jezus wskazuje jednak na coś ważniejszego – na świadomość Jego obecności. W codziennym życiu zdarzają się okresy radosne i trudne, jest czas świętowania i czas na post. Wszystko jednak może być przeżywane w łączności z Bogiem. Kiedy doświadczasz przekonania o Jego szczególnej bliskości i jak Ci to pomaga w konkretnych sytuacjach? Jeśli Ci z tym trudno, to po prostu módl się o wiarę w Jego obecność.

  3. Jakie znaczenie ma dla Ciebie post? Rozpoczynamy właśnie okres Wielkiego Postu. To czas podejmowania różnych postanowień. Jednym z nich może być na przykład decyzja o szczególnej uważności na to, co się wydarza tu i teraz. Przyjmowanie radości i smutku, tak jak się pojawiają, bez euforii z jednej strony, ale i bez pretensji czy ocen w obliczu trudności. Robienie w każdej chwili tego, co trzeba, cały czas z wiarą, że Jezus jest tuż obok. Jeśli tej wiary brak, to działanie, tak jakby się wierzyło.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…