Adoracja we Wrzeszczu 18.05.2018

Ewangelia wg św. Jana 21,15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»     

Obraz do modlitwy:

Wsłuchaj się w dialog Jezusa z Piotrem. Zobacz tę scenę i wyobraź sobie, że jesteś jej świadkiem.

Prośba:

Możesz poprosić o łaskę zdolności do miłowania Boga, drugiego człowieka i siebie.

Punkty do medytacji:

  1. Pytanie Jezusa o miłość do Niego, tak bezpośrednie, dotyka najbardziej intymnego miejsca w relacji między dwiema osobami. To pytanie Jezus kieruje też do ciebie. Trudno jednak odczuć czy wyrazić miłość bez doświadczenia, że samemu było się kochanym. Żeby więc odpowiedzieć Jezusowi, sprawdź najpierw, jaka jest twoja wiara w Jego miłość do ciebie. Spróbuj zapytać Go wprost: „Jezu, czy kochasz mnie?” Możesz powiedzieć to patrząc na Niego na Krzyżu. Jakie uczucia się w tobie pojawiają? Powiedz o nich Jezusowi.
  2. Jezus pyta Cię: „Czy kochasz Mnie?” Nie śpiesz się z odpowiedzią. Zwłaszcza, że miłość do Boga wyraża się także przez stosunek do drugiego człowieka. Jezus powtarza to pytanie kilka razy, jakby chciał dotrzeć do sedna tego, co jest w sercu Piotra, co jest w twoim sercu. Bądź uczciwy i nie wymyślaj odpowiedzi. Jeśli ci trudno, możesz powiedzieć Jezusowi po prostu: „Nie wiem, ale chcę, żebyś mnie tego nauczył”.
  3. Miłość to nie tylko uczucie, ale decyzja do oddania siebie temu, kogo się kocha. Jezus tłumaczył uczniom, że kochać Go oznacza pełnić Jego wolę. Jaka może być teraz twoja odpowiedź na dzisiejsze wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną”?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…