Adoracja we Wrzeszczu 27.04.2018

Ewangelia wg św. Jana 14,1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».    

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami i wsłuchaj się w jego pożegnalne słowa.

Prośba:

Możesz poprosić o łaskę wiary, że Jezus właśnie dla ciebie przygotował miejsce w domu Ojca.

Punkty do medytacji:

  1. Niech się nie trwoży serce wasze. Zapowiadając swoje odejście Jezus pociesza uczniów, zachęca do trwania. Jego słowa musiały bowiem wywołać w nich uczucia przygnębienia, niepewności. Oto ich Mistrz, z którym wiązali tyle nadziei, żegna się z nimi. A oni się spodziewali… Teraz uczniowie widzą koniec pewnego etapu w ich życiu. Jak Ty przeżywasz sytuację pożegnania? Może to być rozstanie z kimś bliskim, rozstanie ze swoimi tak dobrze przygotowanymi planami… Z jakim nastawieniem idziesz dalej – ile jest w tobie obawy, a ile nadziei?
  2. Apostołowie w Wieczerniku zdają sobie sprawę, że będą musieli wiele w życiu zaczynać na nowo. Jezus jednak wskazuje im kierunek: to On jest drogą i życiem. Oznacza to, że mają trzymać się Jego nauki, pamiętać o Nim i być gotowymi do ponownego spotkania z Nim. Zaraz potem obiecuje przysłać Ducha Pocieszyciela, który będzie im towarzyszył. I najważniejsze – ta droga ma ich doprowadzić do spotkania z Ojcem.
  3. Jezus bardzo wyraźnie mówi: dla każdego z was jest przeznaczone miejsce przy Ojcu. To cel drogi każdego z nas. Nie wiadomo, jak długa jest ta droga. Jaka jest w Tobie gotowość do ostatecznego spotkania z Jezusem w domu Ojca po Twojej śmierci: za rok, za chwilę…?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…