Adoracja we Wrzeszczu 8.12.2017

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus […]». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę spotkania Maryi z aniołem. Posłuchaj ich rozmowy.

Prośba:

Poproś Jezusa, aby Twoje serce było otwarte na Jego miłość, z którą do Ciebie przychodzi.

Punkta do medytacji:

  1. Zatrzymaj się przez chwilę przy tej scenie z Ewangelii: zobacz zmieszanie Maryi, jej niepewność wobec nowiny z Nieba. Wsłuchaj się w spokojne wyjaśnienia anioła i w pełne ufności fiat Zauważ, że Bóg nie przysłał Maryi polecenia, ale propozycję współpracy. Bóg może przekazywać komunikaty przez różne sytuacje, osoby. Co mogło być w ostatnim czasie takim sygnałem do Ciebie? Jaka była Twoja reakcja?
  2. Propozycjami Boga dla Ciebie są także Twoje pragnienia. Te prawdziwe, najgłębsze są również pragnieniami samego Boga. Tak często bywają schowane, zapomniane. Może wyrywa Ci się z ukrycia jakaś tęsknota, marzenie, a Ty mówisz sobie z niedowierzaniem: „Jakże się to może stać, skoro…” I tu nasuwa się mnóstwo wątpliwości. Zwróć się z tym do Jezusa.
  3. Ty masz także swojego anioła. To Twój Anioł Stróż, który zna Cię jako wierny towarzysz. Być może ma Ci coś do powiedzenia, a może tylko chce być z Tobą w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Otwórz się na to, co się dzieje teraz. Poproś o odwagę czuwania, „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ medytację modlitwą Ojcze nasz…