„Ja i moja wspólnota darem dla Kościoła i świata”.

26 stycznia 2019 odbył się Dzień Skupienia wspólnoty lokalnej, pod hasłem „Ja i moja wspólnota darem dla Kościoła i świata”.
Spotkaliśmy się, aby w świetle fragmentu Pisma Świętego “Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!” (Mk 6,38) zobaczyć jak wiele dobra otrzymaliśmy w swoim życiu będąc członkiem WŻCH. Homilia o. Ryszarda Godzisza wprowadziła nas w czas osobistego odkrywania odpowiedzi na pytanie: „Do czego jesteśmy dzisiaj wezwani jako WŻCh?” . Odpowiedzi na to pytanie zostały wyrażone w trzech słowach, które wskazało Zgromadzenie Światowe 2018 :
pogłębiać naszą tożsamość, charyzmat we wszystkich jego wymiarach,
dzielić się darami jakie otrzymujemy na tej drodze, szczególnie rozeznawaniem oraz metodami i narzędziami ignacjańskimi
iść dalej, czyli wychodzić, iść do przodu, nie zatrzymać się w drodze.