KONFEDERACI Adam Mickiewicz i konfederacja barska

W ramach cyklu „Żyć wiarą” odbyło się kolejne organizowane przez trójmiejską WŻCh spotkanie w parafii ojców jezuitów w Gdańsku Wrzeszczu. Oba tegoroczne spotkania – zarówno to, które odbyło się Wielkim Poście, jak ostatnie z dnia 25.11.2018 – z racji tego, że mamy Rok Stulecia Odzyskania Niepodległości, poświęciliśmy tematyce historycznej. Tym razem prelekcję wygłosił pracownik Instytutu Pamięci Narodowej pan Piotr Szubarczyk, który przybliżył zebranym historię konfederacji barskiej. Wskazał jak piękne idee leżały u podstaw konfederacji, jak była ona zakłamywana za czasów komunizmu, z czego trudno otrząsnąć się po dziś dzień. W przekonaniu prelegenta konfederacja barska stanowiła jedno z najważniejszych źródeł polskiego pojmowania patriotyzmu, miała wpływ na myślenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego a potem dalsze pokolenia aż do dzisiejszych czasów, w tym szczególnie żołnierzy wyklętych. Pan Piotr Szubarczyk potrafił stworzyć wyjątkową atmosferę – zebrani słuchali prelekcji z zapartym tchem. Zakończyliśmy wszyscy wspólnym odśpiewaniem Pieśni Konfederatów Barskich. „Nigdy z królami nie będziem w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi (….)”