Odkrywanie woli Bożej w codzienności

W sobotnie przedpołudnie 21.10.2017 w Sali Parafialnej przy kościele oo. Jezuitów w Gdyni odbył się Dzień Skupienia Trójmiejskiej WŻCh. W spotkaniu uczestniczyli członkowie wspólnoty, jak również osoby zainteresowane tematem „Odkrywania woli Bożej w codzienności”.

Głównym prowadzącym był P. Arkadiusz Tomczyk z Krakowa, twórca Chrześcijańskiego Klubu Rozwoju Osobistego i Duchowego.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wzajemnego poznania się i wprowadzenia w skupienie, które miało charakter dialogowany. Zatrzymywaliśmy się nad Bożym Słowem, poprzez  które Bóg  zaprasza nas do swoich działań niezależnie od naszego wieku. Każdego bowiem z nas Bóg powołuje zgodnie z zamysłem swej woli, my możemy ją  przyjąć lub odrzucić. Kiedy odpowiadamy na Jego wolę, przemienia nas, dodaje nam skrzydeł, przymnaża siły i mocy. Tam, gdzie my jesteśmy słabi, tam działa Bóg. W słabości rodzi się moc. Przy rozeznanej woli Bożej, najlepiej iść z nastawieniem na Boga i od samego początku robić wszystko z Nim. Nie swoją mocą, ale z Bogiem. Odkrycie woli Bożej to większe zobowiązanie do jej wypełniania.

W pracy warsztatowej, którą zaproponował p. Arek, rozpisywaliśmy, gdzie w nas ma się wola Boga wypełnić. Gdzie Bóg ma się objawić we mnie. Towarzyszyły nam Słowa Boga „Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”.

Odpowiedzi szukaliśmy również w czasie osobistej modlitwy, która była sercem spotkania. Rozważaliśmy w czasie medytacji fragment ze Św. Łukasza, jak Pan Jezus modlił się w Ogrójcu (Łk 22, 39-46)

W ostatnim punkcie skupienia szukaliśmy Bożych podpowiedzi, wskazówek do odkrywania Jego woli. Jedną z nich jest bycie wdzięcznym za wszystko co otrzymujemy, także za trudne doświadczenia, w nich również Bóg objawia nam swoją wolę, wie i widzi więcej, czego my w danej chwili jeszcze nie widzimy.Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jesteśmy uzdolnieni do działania, do czynienie wszelakiego dobra. Potrzebujemy wytrwałości w postanowieniach, ponieważ Bóg daje nam obietnicę spełnienia i dojścia do celu, napełnia nas swoją mocą i przygotowuje do wypełniania Jego woli. To Bóg wybiera nas do swojego działania, jesteśmy Jego dziećmi, uświęca nas w wypełnianiu Jego woli.

Na zakończenie dziękowaliśmy Naszemu Dobremu Bogu za wszystko czego doświadczyliśmy w czasie spotkania z Nim i naszymi przyjaciółmi w Panu. Rozeszliśmy się do domów umocnieni Słowem Bożym i uradowani wzajemnym spotkaniem.