Rozpoczęcie Rekolekcji Internetowych 2017

„Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i Skała – w Nim pokładam mą nadzieję…” – to wyznanie wiary i ufności rozbrzmiewało w niedzielę 12 marca  w kaplicy Kolegium Ojców Jezuitów.

Siódme już Rekolekcje Internetowe w Trójmieście – przeżywane w tym roku pod hasłem „Boże, gdzie jesteś?” – rozpoczęły się uroczystą Eucharystią, w której uczestniczyli rekolektanci, a także ich Rodziny i Przyjaciele.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył o. Jarosław Kuffel SJ – odpowiedzialny za tegoroczne rekolekcje ze strony Towarzystwa Jezusowego.

W homilii, którą wygłosił o. Grzegorz Jankowski SJ, podkreślił On – nawiązując do czytań przeznaczonych na tę niedzielę – że miejsce naszej rekolekcyjnej modlitwy jest miejscem uprzywilejowanym.

Przywołał też przykład założyciela Zakonu Jezuitów: „Święty Ignacy podchodził do miejsca spotkania z Bogiem jako do miejsca świętego, miejsca przyjaznego, miejsca niezwykłego. Spróbujmy popatrzyć na nasze zwykłe miejsca modlitwy, jako na miejsca niezwykłe…”

O. Grzegorz zwrócił również uwagę, że spotkanie z Bogiem na drodze rekolekcji ignacjańskich – także tych odprawianych w formie „rekolekcji w życiu codziennym” – wiąże się z pewnym wysiłkiem: „Wiemy, że to co trudne, potem lepiej smakuje. Pewien trud bardziej nas zakorzenia w czymś nowym, daje smak pewnego zwycięstwa – i do tego nas zaprasza Pan Bóg: do Ćwiczeń Duchownych: do pewnej wierności, pewnej systematyczności. I wtedy, gdy damy Bogu naszą systematyczność i wierność, to Bóg uczyni resztę”. Wierzymy, że Pan Bóg sam będzie – dzień po dniu – na nasze pytanie albo wołanie „Boże, gdzie jesteś?” odpowiadał tak, jak tylko On umie odpowiedzieć.