Różaniec 2017

Październik w Kościele katolickim w Polsce jest miesiącem modlitwy różańcowej. Matka Boża wielokrotnie wzywała   do odmawiania różańca   w czasie objawień  w Lourdes, w La Salette i w Fatimie.  Jan Paweł II mówił: „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielekroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki Elżbiety. Kościół w swojej całości włącza się w te słowa”. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście od lat odmawia modlitwę różańcową, w której razem  otaczamy  modlitwą najważniejsze dla nas, dla naszej wspólnoty i Kościoła intencje.

I     Tydzień 01.10. – 08.10.2017–  Za Ojca Świętego i duchowieństwo, a szczególnie  za kapłanów  przeżywających trudności na drodze  powołania.

II   Tydzień 09.10. – 15.10.2017 – Za całą Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego  – jej członków,    asystentów i prowadzone  przez nich   dzieła.

III  Tydzień 16.10. – 22.10.2017–  Za naszą wspólnotę lokalną WŻCh-  o błogosławieństwo dla   członków , zdrowie    dla cierpiących,   o zgodę i nawrócenie  w naszych  rodzinach.

IV  Tydzień 23.10. – 29.10.2017– Za Towarzystwo Jezusowe – jezuitów i ich dzieła,  oraz o nowe,  święte powołania .