Swięto WŻCH

Trójmiejska wspólnota lokalna obchodziła swoje święto, które przypada w Święto Zwiastowania 25 marca, tym razem w Niedzielę Miłosierdzia. Na uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez o. Grzegorza Gintera, Danusia Warzecha z Pustyni złożyła Przymierze Czasowe. Spotkanie po Mszy przebiegło pod hasłem XVII Zgromadzenia Światowego, które odbędzie się w lipcu w Buenos Aires. Temat tego wydarzenia brzmi “Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i dla świata”. Przypomnieliśmy więc sobie ważne wydarzenia z historii naszej wspólnoty, zobaczyliśmy jak wiele łask otrzymaliśmy i podzieliliśmy się radością, którą odkrywamy w naszym powołaniu w wymiarach duchowym , wspólnotowym i apostolskim.