Swięto WŻCH

Trójmiejska wspólnota lokalna obchodziła swoje święto, które przypada w Święto Zwiastowania 25 marca, tym razem w Niedzielę Miłosierdzia. Na uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez o. Grzegorza Gintera SJ, Danusia Warzecha ze wspólnoty “Pustynia” złożyła Przymierze Czasowe.

Spotkanie po Mszy przebiegło pod hasłem XVII Zgromadzenia Światowego, które odbędzie się w lipcu w Buenos Aires. Temat tego wydarzenia brzmi “Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i dla świata”. Przypomnieliśmy więc sobie ważne wydarzenia z historii naszej wspólnoty, zobaczyliśmy jak wiele łask otrzymaliśmy i podzieliliśmy się radością, którą odkrywamy w naszym powołaniu w wymiarach duchowym , wspólnotowym i apostolskim.