Uroczystości jubileuszowe 50- lecia WŻCH

Rok 2017 to rok jubileuszowy dla Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, gdyż w październiku 1967 roku odbył się w Rzymie Czwarty Zjazd Światowej Federacji Kongregacji Mariańskich, w  trakcie którego delegaci uchwalili Zasady Ogólne i przyjęli nazwę Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).

W związku z tym doniosłym wydarzeniem ,  ponad 100 członków WZCH  z całej Polski odpowiedziało na zaproszenie Rady Wykonawczej  i  uczestniczyło w uroczystej jubileuszowej  Mszy św., której przewodniczył  Prowincjał   o.Tomasz Ortmann SJ . Po wspólnym obiedzie  odbyło się   spotkanie, podczas którego  zaprezentowały się wszystkie wspólnoty lokalne, przedstawiając swoje dzieła apostolskie. Wieczorem cieszyliśmy się sobą przy ognisku, śpiewając wspólnie i pląsając w rytm żydowskiej muzyki.

Uroczystości wplecione były w rytm zajęć letniego Seminarium dla Animatorów prowadzonego pod kierunkiem naszego Asystenta o. Adama Szulza. Przez dwa lata w Warszawie odbywały się spotkania dla członków WŻCH (i członków Sodalicji Marjańskich), podczas których nabywano wiedzy i umiejętności potrzebnej do bycia animatorem życia duchowego, koordynatorem wspólnot i liderem podejmujących przemianę zycia społecznego w jedności z Bogiem. Trójmiejską wspólnotę reprezentowały trzy osoby –  i tak certyfikat otrzymała Ala Binkowska, Basia Grzenkowicz i Radek Rzepecki. Gratulujemy!

Spotkanie w Otwocku było bardzo inspirujące, wpisało się pięknie w nasze plany dotyczące Rekolekcji Internetowych 2018. Wymieniliśmy doświadczenia z naszymi Przyjaciółmi ze wspólnoty krajowej, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Modliliśmy się o dary Ducha św dla naszych wspólnot podstawowych, o odkrywanie naszych pragnień, o radość w odpowiadaniu Bogu na Jego wołanie, o siły fizyczne dla nas wszystkich.