Zgromadzenie Światowe WŻCH

Prezydent światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Mauricio López Oropeza, w swoim czwartym liście do Wspólnoty, zwołał na 22-31 lipca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne. Miejscem Zgromadzenia będzie Buenos Aires – rodzime miasto papieża Franciszka. Tematem przewodnim tego spotkania będzie hasło: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata. Od wielu tygodni przygotowujemy się do tego wydarzenia  wspierając modlitewnie naszych delegatów : Martę Lewandowską – Harasimowicz, Basię Wielgus i o. Leszka Mądrzyka SJ.