Duchowość WŻCh

Poleć

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) jest publicznym międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych na prawach papieskich. Początków ruchu upatruje się w pierwszych grupach apostolskich osób świeckich powstających z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy jako Sodalicje Mariańskie.

WŻCh jest Wspólnotą, skupiającą ponad 160 tys. osób na całym świecie. Tworzą ją Wspólnoty Narodowe istniejące w 60 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce WŻCh jest stowarzyszeniem katolickim. Tworzy je ok. 60 wspólnot skupionych we wspólnotach lokalnych w 14 miastach.

Naszą wspólnotę tworzą kobiety i mężczyźni, dorośli i młodzież z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i łączyć życie modlitewne z aktywnym życiem w świecie rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele.

Asystentami wspólnot z ramienia Kościoła są ojcowie jezuici.

Szczególnym źródłem duchowości naszej wspólnoty są Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego z Loyoli i w ich rytmie odbywa się formacja we wspólnotach podstawowych: 6 – 12 osobowych grupach. Każda wspólnota spotyka się systematycznie (co tydzień lub co dwa tygodnie) na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu i rewizji życia oraz podjętych zaangażowań.

Mamy też spotkania we wspólnocie lokalnej i krajowej: wspólne Eucharystie, dni skupienia, rekolekcje wspólnotowe oparte na ĆD św. Ignacego. Środkami do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach są ponad to:

- modlitwa osobista i wspólnotowa – szczególnie modlitwa medytacyjna

- codzienny rachunek sumienia,

- kierownictwo duchowe,

- pogłębione życie sakramentalne.

 

Zasadniczym celem WŻCh jest apostolstwo podejmowane w każdym wymiarze życia:

- aktywne włączenie się w życie Kościoła,

- promowanie duchowości ignacjańskiej,

- zaangażowanie w pracę zawodową,

- troska o dobro rodziny i wychowywanie dzieci,

- posługa na rzecz biednych i osamotnionych.

Główną misją WŻCh odczytaną na obecny czas jest udzielanie rekolekcji w ciągu życia – prowadzą je wszystkie wspólnoty lokalne, a wspólnota warszawska jako rekolekcje radiowe.

Także w Trójmieście dwukrotnie odbyły się rekolekcje radiowe raz transmitowane przez Radio Plus, a po raz drugi przez niektóre rozgłośnie diecezjalne. Także i w 2013 roku planowane są takie rekolekcje. Wcześniej przygotowywaliśmy jako wspólnota lokalna Rekolekcje w ciągu życia w Adwencie w parafii oo. jezuitów we Wrzeszczu, a w Wielkim Poście w Gdyni.

Członkowie wspólnoty z Trójmiasta współuczestniczą też w pisaniu rozważań do Modlitwy w Drodze. Są to krótkie rozważania do Ewangelii z dnia, przeplatane muzyką, które można ściągnąć na komórkę czy MP3 ze strony  http://www.modlitwawdrodze.pl .

WŻCh wydaje też kwartalnik Wspólnota w Misji – który ukazywał się w wersji papierowej i elektronicznej, a aktualnie tylko w wersji elektronicznej.

 

 

1

free joomla template
template JoomSpirit