Trzecie spotkanie otwarte

Poleć

 

Trójmiejska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego 

zaprasza na kolejne spotkanie otwarte z cyklu ,,Żyć wiarą”,

które odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia 2013 r.

w Kościele Świętego Krzyża w Gdańsku - Wrzeszczu

na temat:

,,Kościół w Kirgizji” 

Konferencję wprowadzającą o życiu chrześcijan w Kirgizji

i pracy jezuitów w tym kraju przedstawi jezuita

Br. Damian Wojciechowski SJ 

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 16.00 w Małym Kościele

przy ul. Mickiewicza 24

i będzie kontynuowane przy herbacie w salce parafialnej

 

 

 

Misjonarze w Kirgizji

 

Trzecie spotkanie otwarte z cyklu ,,Żyć wiarą'' 

Nasze trzecie spotkanie otwarte miało miejsce w trzecią Niedzielę Wielkanocną, czyli 17 kwietnia 2013. Spotkaliśmy się jak poprzednio w parafii pw. Świętego Krzyża we Wrzeszczu. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia o godz. 16.00.  

Podczas Eucharystii bardzo poruszyła mnie Ewangelia (J 21, 1-14) i homilia.  

Apostołowie za przykładem św. Piotra wracają do swojej codzienności. Po trzech latach trwania przy boku Jezusa. I w tej codzienności spotykają Jezusa Zmartwychwstałego, który zachęca ich, aby zarzucili sieci z innej strony. Mają spojrzeć na swoją codzienność w inny sposób. Z Jezusem. Mają wrócić do swojej misji „łowienia ludzi”.

Niesamowity jest też dialog Jezusa z Piotrem. Jezus pyta Piotra o miłość do Niego. Zastanawiam się zawsze przy okazji tej Ewangelii, co ja odpowiedziałabym Jezusowi. Ciężko mi czasem powiedzieć: Ty wiesz, że Cię kocham. Zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Po Eucharystii brat Damian Wojciechowski SJ przedstawił nam swoją opowieść o misji w Kirgizji. Rozpoczął od pokazania tamtejszej przyrody. Zdjęcia były przepiękne i często wywoływały nasze okrzyki zachwytu. Brat Damian z detalami opowiadał o tym, co widzieliśmy na slajdach. Góry stanowią większość terytorium Kirgizji, a nasz gość zażartował nawet, że pokaz zdjęć przygotowany jest jak dla HimalaistówJ  

Kirgizja jest bardzo zróżnicowana pod względem narodowościowym. Na zdjęciach mogliśmy to zauważyć, brat Damian objaśniał nam te różnice na podstawie rysów twarzy i ubioru przedstawianych osób. 

Parafia, w której posługiwał brat Damian, liczy kilkadziesiąt osób. Katolików w Kirgizji jest bardzo niewielu, większość mieszkańców wyznaje islam. Nasz gość opowiadał o swojej pracy na misji, o posłudze w parafii i o pomocy, jaką misja obejmuje ludzi ubogich, dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne. Pomoc na misji jest udzielana bez względu na wyznanie. Usłyszeliśmy wiele wzruszających historii o ludziach, których brat Damian spotkał w czasie pobytu w Kirgizji. Dowiedzieliśmy się również, że wielu z nich jest zaangażowanych w dzieło misji w Kirgizji. Wolontariusze z różnych krajów przyjeżdżają tam, aby swoim zapałem i talentami służyć temu dziełu.  

Po opowieściach, dyskutowaliśmy na różne tematy, omawialiśmy problemy, z jakimi boryka się Kirgizja i jaki wpływ mają one na obecne życie społeczne i duchowe mieszkańców. 

Ze spotkania wyniosłam wiele wrażeń, refleksji. Główna myśl, jaka mi się nasunęła, to zmiana wyobrażenia o misji. Praca misyjna to przecież nie tylko głoszenie Ewangelii słowem, ale przede wszystkim posługa wśród ubogich, pomoc potrzebującym i to bez względu na wyznawaną religię. To było takie uczenie się spojrzenia na codzienność z innej, z Bożej strony.  

Chwała Panu! 

Ewa

Więcej informacji na: http://www.kyrgyzstan-sj.org/pol/

 

 

free joomla template
template JoomSpirit