21 Mar 2018

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 20: 2Tm 3, 10-17

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 20: 2Tm 3, 10-17   Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości,  prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w...
20 Mar 2018

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez...
19 Mar 2018

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 18: J 21,15-17

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 18: J 21,15-17 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię...
18 Mar 2018

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 17: Mt 13, 44-46

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 17: Mt 13, 44-46        Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił...
17 Mar 2018

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 16: Ps 121

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 16: Ps 121 Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten,...
16 Mar 2018

Tydzień 4 – Czego pragniesz? – Konferencja 4

Konferencja 4: Ignacjański rachunek...
14 Mar 2018

Tydzień 3 : WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 15: Łk 22, 39-46

Tydzień 3 : WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 15: Łk 22, 39-46 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie...
13 Mar 2018

Tydzień 3: WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 14: Sdz 6, 36-40

Tydzień 3: WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 14: Sdz 6, 36-40 Rzekł więc Gedeon do Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś,  pozwól, że położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa...
12 Mar 2018

Tydzień 3: WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 13: Mt 25, 14-27

Tydzień 3: WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 13: Mt 25, 14-27 Podobnie też jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu...
11 Mar 2018

Tydzień 3: WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 12: Mt 20, 20-23

Tydzień 3: WYBIERAJ PRAGNIENIA / Dzień 12: Mt 20, 20-23 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci...