Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 8-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie Jezusa modlącego się na osobności. Przyglądaj się Jego postawie, Jego twarzy.

Prośba:

Poproś Pana Jezusa o łaskę pragnienia modlitwy, która przemienia Twoje życie.

Punkty do medytacji:

1. Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie…

Czasami może nam się wydawać, że nie mamy w swoim życiu przestrzeni na bliską relację z Bogiem. Zabiegani, obciążeni obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi jesteśmy zbyt zmęczeni, by znaleźć w sobie jeszcze siły na modlitwę. Spróbuj zobaczyć, jak Pan Jezus modli się na osobności, będąc razem ze swoimi uczniami. Poproś Go, żeby pokazał Ci, jak przybliżać się do Ojca i jak znajdować chwile prywatnej modlitwy nawet wtedy, gdy otaczają Cię inni ludzie. Zapytaj również siebie, jakiej modlitwy pragnie Twoja dusza.

2. zwrócił się do nich z zapytaniem…

Modlitwa, czyli trwanie w Bożej obecności, umacnia nas w miłości i uzdalnia do wnoszenia jej w nasze relacje. Zobacz, jak Jezus zaraz po modlitwie zadaje uczniom pytania, które silnie wzmacniają łączącą Go z nimi więź. Pomyśl o relacjach, które są dla Ciebie szczególnie ważne w obecnym czasie i zaproś Boga, by Jego miłość była w nich obecna.

3. Za kogo uważają Mnie tłumy? (…) A wy za kogo Mnie uważacie?

Dla Pana Boga nie jesteś jednym z tłumu. Jeśli pyta Cię o to, co myślą o Nim inni, to tylko dlatego, by pomóc Ci zobaczyć to, co interesuje Go najbardziej – kim On jest dla Ciebie. Pozwól Mu skierować to pytanie do Twojego serca i wsłuchuj się w odpowiedź, jakiej ono udziela.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword