Światowy Dzień WŻCh 25 marca 2020 r.

Światowy Dzień WŻCh 25 marca 2020 r.

Światowy Dzień WŻCh 25 marca 2020 r.

Zgodnie z propozycją Światowej Rady Wykonawczej tegoroczne obchody Światowego Dnia WŻCh są odpowiedzią na Adhortację Papieża Franciszka „Christus vivit” poświęconą młodym ludziom. W duchu jedności z Papieżem i wspólnotą światową przyjrzymy się zaproszeniu do podjęcia działań dla i z młodymi ludźmi.
“Kościół Chrystusowy zawsze może ulec pokusie zatracenia entuzjazmu…. To właśnie ludzie młodzi mogą pomóc Kościołowi, by pozostał młody…. by był uboższy i zdolny do świadectwa, do bycia blisko najmniejszych i odrzuconych, aby walczył o sprawiedliwość i pozwolił z pokorą zadawać sobie pytania” (Christus vivit, no. 37).
Niech słowa poniższej modlitwy prowadzą nas do odkrycia naszych pragnień i zgody na Bożą wolę wobec nas:
Wypełnij nasze dusze swoim świętym wiatrem,
Otwórz nasze serce z Twoją łaską,
Daj nam swoją odwagę i kreatywność,
Posyłaj nas do współpracy z innymi,
Posyłaj nas, by kochać i służyć we wszystkim,
Inspiruj młodych ludzi do odkrywania naszego daru,
Inspiruj nas do oddania całego naszego daru
dla następnego pokolenia
Ad Maiorem Dei Gloriam.


wg Projects 173 – czytaj więcej

Related Posts

Enter your keyword