POLECANE

Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Ewangelia wg św. Jana 12, 24-26 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by […]

Read More

Enter your keyword