WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 24.11.2023 r. Łk 19, 45-48

Wprowadzenie do medytacji 24.11.2023 r. Łk 19, 45-48

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48 Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisanejest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców». I nauczałcodziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali naJego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 17.11.2023 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 17.11.2023 r. Łk 17, 26-37

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 10.11.2023 r. Łk 16, 1-8

Wprowadzenie do medytacji 10.11.2023 r. Łk 16, 1-8

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1-8 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.  Na to rządca rzekł sam do siebie: […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 27.10.2023 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 27.10.2023 r. Łk 12, 54-59

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59 Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 20.10.2023 r. Łk 12, 1-7

Wprowadzenie do medytacji 20.10.2023 r. Łk 12, 1-7

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 1-7 Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 13.10.2023 r. Łk 11, 15-26

Wprowadzenie do medytacji 13.10.2023 r. Łk 11, 15-26

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26 Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się […]

Read More
1 2 20

Enter your keyword