WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 30.04.2021 r. J 14, 1-6

Wprowadzenie do medytacji 30.04.2021 r. J 14, 1-6

Ewangelia wg św. Jana 14, 1-6 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Ewangelia wg św. Jana 12, 24-26 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 16.04.2021 r. J 6, 1-15

Wprowadzenie do medytacji 16.04.2021 r. J 6, 1-15

Ewangelia wg św. Jana 6, 1-15 Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 09.04.2021 r. J 21, 1-14

Wprowadzenie do medytacji 09.04.2021 r. J 21, 1-14

Ewangelia wg św. Jana 21, 1-14 Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 26.03.2021 r. J 10, 31-42

Wprowadzenie do medytacji 26.03.2021 r. J 10, 31-42

Ewangelia wg św. Jana 10, 31-42 Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». Odpowiedział […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24av12, 28b-34 Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić […]

Read More
1 2 7

Enter your keyword