WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 22.10.2021 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 22.10.2021 r. Łk 12, 54-59

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59 Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 15.10.2021 r. Łk 12, 1-7

Wprowadzenie do medytacji 15.10.2021 r. Łk 12, 1-7

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 1-7 Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 08.10.2021 r. Łk 11, 15-26

Wprowadzenie do medytacji 08.10.2021 r. Łk 11, 15-26

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26 Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 24.09.2021 r. Łk 9, 18-22

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 8-22 Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Ewangelia wg św. Łukasza 8,1-3 Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42 Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: […]

Read More
1 2 9

Enter your keyword