WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1-4 Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 18.06.2021 r. Mt 6, 19-23

Wprowadzenie do medytacji 18.06.2021 r. Mt 6, 19-23

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 19-23 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Ewangelia wg św. Jana 19, 31-37 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat –ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 28.05.2021 r. Mk 11, 11-25

Wprowadzenie do medytacji 28.05.2021 r. Mk 11, 11-25

Ewangelia wg św. Marka 11, 11-25 Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 21.05.2021 r. J 21, 15-19

Wprowadzenie do medytacji 21.05.2021 r. J 21, 15-19

Ewangelia wg św. Jana 21, 15-19 Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 14.05.2021 r. J 15, 9-17

Wprowadzenie do medytacji 14.05.2021 r. J 15, 9-17

Ewangelia wg św. Jana 15, 9-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i […]

Read More
1 2 8

Enter your keyword