WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Ewangelia wg św. Jana 10, 11-16 Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Ewangelia wg św. Jana 6, 1-15 Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 17.04.2020 r. J 21, 1-14

Wprowadzenie do medytacji 17.04.2020 r. J 21, 1-14

Ewangelia wg św. Jana 21, 1-14 Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 27.03.2020 r. J 7, 1-2.10.25-30

Wprowadzenie do medytacji 27.03.2020 r. J 7, 1-2.10.25-30

Ewangelia wg św. Jana 7, 1-2.10.25-30 Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 20.03.2020 r. Mk 12, 28b-34

Wprowadzenie do medytacji 20.03.2020 r. Mk 12, 28b-34

Ewangelia wg św. Marka 12, 28b-34 Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest […]

Read More
Wprowadzenie do medytacji 13.03.2020 r. Mt 21, 33-43

Wprowadzenie do medytacji 13.03.2020 r. Mt 21, 33-43

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale […]

Read More
1 7 8 9

Enter your keyword