Działania

Zasadniczym celem WŻCh jest apostolstwo podejmowane w każdym wymiarze życia:

aktywne włączenie się w życie Kościoła

promowanie duchowości ignacjańskiej

zaangażowanie w pracę zawodową

troska o dobro rodziny i wychowywanie dzieci

posługa na rzecz biednych i osamotnionych

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele Świętego Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu

W piątki w godzinach między 15.00 a 19.00 w parafii Świętego Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zachęca do korzystania z kartek z rozważaniami biblijnymi, które mają być pomocą w odprawieniu medytacji ignacjańskiej.


Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Gdyni Witominie

Raz w miesiącu, w czwartek  po wieczornej Mszy św. odbywa się w Adoracja przygotowana przez wspólnotę Oremus, której  kilku członków należy do tej parafii. Dwudziestominutowa  modlitwa w postaci medytacji prowadzonej opartej na fragmencie Pisma św. jest formą pomocy odnajdywania Boga w sobie, we własnych pragnieniach.


Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze to codzienne kilkuminutowe medytacje w formie dźwiękowej i tekstowej, które można odsłuchać w Internecie lub modlić się nimi  korzystając z aplikacji w telefonie. W dzieło pisania wprowadzeń  do tej  modlitwy członkowie wspólnoty  zaangażowani są od kilku lat.


Rekolekcje internetowe

Rekolekcje internetowe, czyli przystosowana do obecnych warunków forma rekolekcji w ciągu życia. Takie rekolekcje w życiu odbywały się zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni – już od 1997 r. W 2011 r. przybrały nową, bardziej medialną formę – w pierwszych latach wprowadzenia i konferencje były emitowane przez stacje radiowe (Radio Plus i stacje lokalne) i były dostępne przez internet. W chwili obecnej te czterotygodniowe rekolekcje  organizowane w Wielkim Poście wspólnie przez WŻCh i jezuitów z gdyńskiego ICFD,  noszą nazwę internetowe, gdyż wszystkie materiały do odprawienia rekolekcji znajdują się na stronach internetowych ICFD, Trójmiejskiej WŻCh i Internetowego Domu Rekolekcyjnego.


Spotkania otwarte

To dzieło jest organizowane przez wspólnoty – Manresę i Radość – w kościele Św. Krzyża w Gdańsku–Wrzeszczu. Spotkania odbywają się  w niedzielne popołudnia, a zapraszani są na nie wszyscy, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie „Jak żyć wiarą we współczesnym świecie?”. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna: od duchowości ignacjańskiej, poprzez radość pielgrzymowania do Santiago de Compostella, problemy społeczne aż po sprawy najbardziej palące – sytuację Kościoła w Syrii. A wszystko to za sprawą  prelegentów, którzy poruszają słuchaczy swą wiedzą i zaangażowaniem.


Szkoła towarzyszenia

Od kilku lat członkowie wspólnoty przygotowują się  do posługi towarzyszenia w rekolekcjach ignacjańskich, zarówno w tych internetowych, jak i w rekolekcjach zamkniętych – w domu rekolekcyjnym. Zajęcia formacyjne prowadzone są w formie warsztatowej, gdzie przyglądamy się problemom  natury duchowej i psychologicznej i uczymy się z miłością je rozwiązywać.


Towarzyszenie w rekolekcjach w życiu i rekolekcjach zamkniętych

Dobry kurs, czy właściwie prowadzone szkolenie zazwyczaj przynoszą dobre owoce. Owocem naszej szkoły towarzyszenia jest stale powiększająca się liczba  członków wspólnoty, które podejmują trud posługiwania jako osoby towarzyszące rekolektantom w rozwoju na drodze ćwiczeń duchowych.


Enter your keyword