Dzień Skupienia Wspólnoty Lokalnej w Trójmieście – 29 stycznia 2022 r.

Dzień Skupienia Wspólnoty Lokalnej w Trójmieście – 29 stycznia 2022 r.

Dzień Skupienia Wspólnoty Lokalnej w Trójmieście – 29 stycznia 2022 r.

„Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.”

Pod tym hasłem nasza Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście przeżyła w sobotę 29 stycznia swój drugi dzień skupienia, którego temat był kontynuacją rozeznanej myśli na cały rok pracy formacyjnej „W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo” 

Spotkaliśmy się tym razem w przestrzeni internetowej, co nie przeszkodziło nam w pogłębieniu naszej relacji z Bogiem i sobą nawzajem, a wręcz przeciwnie, dało nam powód do wielkiej radości.

Przygotowaniem do spotkania była medytacja oparta o słowo z Ewangelii św. Jana 3, 1-8, którą odprawiliśmy w domu. Prosiliśmy w niej o łaskę otwarcia serca na wszystko, z czym przychodzi do nas Duch Święty. Po jej odprawieniu próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: Jakie widzisz dla siebie dwa kolejne kroki do wykonania, żeby bardziej otwierać się na przyjęcie Ducha Świętego?

W pierwszej części spotkania, po modlitwie i krótkim wprowadzeniu przez odpowiedzialnych, pogłębialiśmy temat: co to znaczy narodzić się z Ducha, jaki krok zrobić, aby Duch wszedł w nas i nas prowadził? 

Główna praca opierała się na spotkaniu w grupach. Celowo nie została przygotowana konferencja wprowadzająca w temat, tylko wszyscy zostaliśmy zaproszeni do aktywnego jej tworzenia poprzez wspólną pracę.

Na zakończenie każda grupa przedstawiała materiał jaki wypracowała. Zaskoczeniem było to, w jak podobny sposób wszyscy byliśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. 

Była to dana nam przez Boga szansa, abyśmy mogli na nowo odkryć jak istotny jest krok pierwszy, czyli uważność na działanie Ducha świętego, zarówno w naszym życiu duchowym jak i wspólnotowym. Zobaczyliśmy, że jest jeszcze krok drugi, tak samo ważny: nasza odpowiedź na Jego dary. Nie zatrzymujmy ich dla siebie, nie zapominajmy o dzieleniu się nimi, działajmy w Jego Imię, na Jego większą chwałę.

Narodziny z Ducha to proces, który się nie kończy, cały czas jest w toku, mamy każdego dnia, każdej chwili być gotowi i otwarci na to co On nam przynosi i iść za tym.

Zauważyliśmy również, jak ważna jest dla nas rola Maryi, naszej pośredniczki na drodze do Chrystusa.

Drugą część spotkania poświęciliśmy integracji wspólnoty, mogliśmy bardziej się poznać i cieszyć się wspólną zabawą, która wniosła dużo radości.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Spisały: Basia Wielgus i Ela Roczyniewska

Related Posts

Enter your keyword