Dzień skupienia Wspólnoty Lokalnej

Dzień skupienia Wspólnoty Lokalnej

Dzień skupienia Wspólnoty Lokalnej

23 kwietnia 2022 r. nasza Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście przeżywała swój kolejny dzień skupienia. Tym razem spotkaliśmy się w Gdyni w Domu Rekolekcyjnym oo. Jezuitów. Celem spotkania było zakończenie rewizji realizacji charyzmatu naszej wspólnoty, którą zaproponowała Rada Wykonawcza wszystkim członkom z okazji Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego, który jest obchodzony w Towarzystwie Jezusowym. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

Dzień rozpoczęliśmy Eucharystią, którą w naszej intencji odprawił o. Grzegorz Ginter SJ. W homilii  mówił o tym, że wiara nie rodzi się ze znaków i cudów, ale ze słuchania Słowa… tego Słowa, które wypowiada Głos Ojca w mocy Ducha Świętego Ducha, który objawia się w tchnieniu, oddechu. Po niej wspólnie pochylaliśmy się nad podsumowaniem rewizji. Na początek animatorzy lub koordynatorzy wspólnot podstawowych przedstawiali owoce rewizji przeprowadzonej w ich wspólnotach. My natomiast wsłuchiwaliśmy się w to co mówili, przyglądając się sobie, co nas najbardziej poruszyło w czasie ich wypowiedzi.

Następnie w modlitwie indywidualnej szukaliśmy odpowiedzi na pytania:  Jakie wezwanie usłyszałem dla siebie z prezentacji? Czego potrzebuję, aby to wezwanie realizować? W jaki sposób WL może mi pomóc? Pracę w grupach rozpoczęliśmy od podzielenie się owocami naszych refleksji oraz szukaliśmy tego co byłoby wspólnym owocem naszych przemyśleń. Każda grupa wybierała jeden ewentualnie dwa tematy do dalszej pracy we wspólnocie lokalnej. Kolejnym etapem było dzielenie pracami w grupach na forum wspólnoty i przyglądanie się możliwościom realizacji, któregoś z zadań przez wspólnotę lokalną.

Uświadomiliśmy sobie, że wspólnotę lokalną tworzymy my sami i może ona tylko tyle, ile my możemy i jest ona dla nas, a nie my dla niej. Ma ona nam pomagać realizować nasze potrzeby w szerszym gronie niż wspólnota podstawowa czyli wszyscy razem jesteśmy wzajemnie dla siebie. Koordynator i animator lokalny są tymi, który kierują jej pracami, a pracownikami my sami. Poprzez to rozpoznanie uznaliśmy, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za działania wspólnoty lokalnej i pojawiło się pragnienie częstszego spotykania się.

Wnioski po rewizji zebrane przez Toniego na zakończenie spotkania:
1.      Jakie wezwanie usłyszałem dla siebie z prezentacji?
Dawanie świadectwa wartości bycia we wspólnocie
Apostolstwo: towarzyszenie – przy rekolekcjach, ale też w życiu
Słabości i ich akceptacja
Wsparcie dla osób wykluczonych – starszych, chorych…, także spoza Wspólnoty

2.      Czego potrzebuję, aby to wezwanie realizować?
Aktywne uczestnictwo w spotkaniach wspólnotowych – WP, WL, WK
Wzajemne towarzyszenie sobie
Troska o siebie nawzajem
Budowanie relacji we wspólnocie
Uczestniczenie w szkole towarzyszenia

3.      W jaki sposób WL może mi pomóc?
Reaktywacja szkoły towarzyszenia – decyzja, termin, zespół
– dla wszystkich chętnych jako przygotowanie do życia codzienności
– z możliwością zapraszania fachowców od trudniejszych tematów
Ogłaszanie pogotowia modlitewnego i pogotowia dla potrzebujących
Wybrzmiało również pragnienie wspólnych Eucharystii dla całej wspólnoty.

Na zakończenie była agapa i chwila dla siostry i brata. Zajadaliśmy się smaczną pizzą i smakołykami przyniesionymi na spotkanie.

Z pozdrowieniami i modlitwą,
Ela i Toni

Related Posts

Enter your keyword