Podsumowanie Rekolekcji Internetowych 2020

Podsumowanie Rekolekcji Internetowych 2020

Podsumowanie Rekolekcji Internetowych 2020

Rekolekcje internetowe 2020 to czas, który Pan Bóg dał nam przeżywać w wyjątkowy, bo inny niż dotychczas sposób. Nie mogliśmy uczestniczyć we Mszy inaugurującej, nie mogliśmy towarzyszyć rekolektantom w ich drodze, nie spotkaliśmy się na zakończenie, aby podzielić się tym, jak przeżyliśmy te spotkania z Bogiem i razem Mu za to podziękować.
Gdy poprosiliśmy uczestników rekolekcji o wypełnienie ankiety, na prośbę odpowiedziały 63 osoby. Dzięki ich odpowiedziom możemy usłyszeć jak Bóg działał i jak ich prowadził, co im w modlitwie pomagało, a co przeszkadzało. Za wszystkie te cenne informacje bardzo dziękujemy, bo dzięki nim możemy przygotowywać lepiej kolejne edycje rekolekcji.

Oto kilka świadectw rekolektantów:

Doświadczyłam prawdziwego spotkania z Bogiem, wielu wzruszeń, Jego żywej obecności, prowadzenia Ducha Świętego, pokrzepienia serca i wzmocnienia wiary. Te rekolekcje były pomocne w jeszcze głębszym doświadczeniu obecności Boga, trwaniu w nieustannej Jego obecności oraz tym, że Bóg w tych rekolekcjach, poprzez swoją łaskę, dał mi możliwość głębszego zjednoczenia się Nim i poznania. To co poznałam rozumowo, stało się również udziałem mojego serca, jakimś trudnym do opisania, wejściem w pewien rodzaj tajemnicy. Dziękuję z całego serca za te rekolekcje.

Potrzebowałem ponownie postawić sobie pytania, kim jestem, kim jest dla mnie Pan Bóg, jaka jest nasza relacja, i te rekolekcje mi w tym pomogły. Dziękuję.

Najważniejsza jest relacja z Bogiem, a nie praca dla Niego czy też wypełnienie zadań. Korzystanie z wyobraźni pomogło mi głębiej wejść w tajemnice wiary i lepiej zrozumieć siebie. Myśli z medytacji towarzyszyły mi cały dzień. Miały wpływ na moje wybory.

Zaczęłam uczyć się Jezusa w codzienności. Rekolekcje pokazały mi mój bałagan duchowy, psychiczny i fizyczny panujący w moim życiu. Były przygotowaniem do odejścia od starych nawyków, od wszystkiego co we mnie stare i w tym momencie życia już nieprzydatne. Bardzo dziękuje za przygotowanie i udostępnienie tych rekolekcji dla szerokiego grona odbiorców.

Doświadczyłam bliskości Boga i Jego bezwarunkowej akceptacji, poczułam się ukochaną córeczką . Wiem, że Pan ma dla mnie najlepszy plan.

Pan Bóg powiedział mi wyraźnie, że kocha mnie najmocniej, cokolwiek zrobię, Jego miłość będzie niezmienna, bezwarunkowa. On mnie pielęgnuje i dba, jest przy mnie, dokądkolwiek pójdę.

Related Posts

Enter your keyword