Przymierza i zakończenie rekolekcji

Przymierza i zakończenie rekolekcji

Przymierza i zakończenie rekolekcji

Niedziela 26 marca była dla Trójmiejskiej WŻCh dniem wielkiej radości. Spotkaliśmy się na Eucharystii, by uczcić Święto Patronalne Wspólnoty, a także zakończyć przygotowane przez naszą Wspólnotę Rekolekcje Internetowe „Radość codzienności”.

W Domu Rekolekcyjnym przywitał nas Dyrektor ICFD, o. Robert Bujak SJ, natomiast mszę świętą celebrował Asystent naszej Wspólnoty, o. Jarek Kuffel SJ. Po kazaniu, któremu o. Jarek nadał formę medytacji o wskrzeszeniu Łazarza, osiem Członkiń naszej Wspólnoty (Ania, Ela, Dorotka, Halinka, Agnieszka, Basia, Marysia i Alicja) podjęło swoje pierwsze Przymierze Czasowe, a 14 osób odnowiło Przymierze Czasowe lub Stałe.

Po mszy świętej przeszliśmy do auli na Agapę. Tu był czas na dzielenie się doświadczeniem przeżywania rekolekcji. Przybyli Rekolektanci byli nieco onieśmieleni i głównie się przysłuchiwali, gdy o swoich poruszeniach opowiadały osoby towarzyszące w rekolekcjach. Nasza Koordynatorka, Ela Roczyniewska, czuwała, żeby przedstawione zostały wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie rekolekcji. Pod koniec spotkania Magda Czachor powiedziała kilka słów o WŻCh, a także dała świadectwo co daje jej bycie we Wspólnocie.

Sporządziła Ewa Piotrowska – koordynatorka wspólnoty „Betania”.

Related Posts

Enter your keyword