Radujmy się i weselmy !!!

Radujmy się i weselmy !!!

Radujmy się i weselmy !!!

Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118, 24)

Kochani Wspólnotowicze i Przyjaciele w Panu !!!

W tym dniu wspaniałym, Zmartwychwstania Pana Jezusa radujmy się i dziękujmy za Jego zwycięstwo nad śmiercią, za nowe budzące się życie i nową nadzieję.

Niech Chrystus Zmartwychwstały, który jest Panem i Królem naszych serc, nadaje sens naszemu życiu.

Niech Jego moc odradza nasze codzienne życie, aby było przepełnione dobrocią, miłością i pokojem.

Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w tym trudnym, dzisiejszym świecie i oznajmiajmy wszystkim swym życiem, że „Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał”.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy

Życzą Odpowiedzialni za WŻCh w Trójmieście

Ela Roczyniewska i Toni Walter 

Related Posts

Enter your keyword