Rozeznawanie i decyzje w praktyce 16–17 listopada 2019 r.

Rozeznawanie i decyzje w praktyce 16–17 listopada 2019 r.

Rozeznawanie i decyzje w praktyce 16–17 listopada 2019 r.

W dniach 16 i 17.11.2019 r. w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni odbyła się sesja na temat rozeznawania i podejmowania decyzji, którą poprowadził Asystent Krajowy WŻCh o. Leszek Mądrzyk SJ. Pierwszego dnia sesji odbyło się spotkanie otwarte, które rozpoczęło się Eucharystią, po której o. Leszek omawiał praktykę dochodzenia do optymalnych decyzji. Spotkanie miało formę konferencji, ćwiczeń i pracy w grupach. Drugi dzień sesji poświęcony był już tylko spotkaniu Trójmiejskiej WŻCh. Głównym tematem były decyzje we Wspólnocie Lokalnej. O. Leszek zachęcał, żeby w ramach troski o wspólnotę, przeprowadzać we wspólnotach podstawowych i lokalnych spotkania z refleksją na temat podejmowanych decyzji. Dziękujemy naszemu Asystentowi krajowemu o. Leszkowi Mądrzykowi SJ za ten dobry i owocny czas.

Ad Maiorem Dei Gloriam

Related Posts

Enter your keyword