Różaniec Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego - Październik 2020

Różaniec Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego – Październik 2020

Różaniec Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego – Październik 2020

Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym Sercu je przeżywała.
Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. 
– św. Jan Paweł II

Do Boga, za pośrednictwem Maryi, módlmy się pełni pokory, wiary i ufności:

I Tydzień 01.10 – 04.10.2020 – za papieża Franciszka i duchowieństwo, aby prowadzili swój lud do świętości życia.

II Tydzień 05.10 – 11.10.2020 – za chorych i cierpiących członków naszej wspólnoty, aby miłosierny Bóg był ich umocnieniem i uzdrowieniem.

III Tydzień 12.10 – 18.10.2020 – za nas samych, abyśmy otworzyli się na działanie Boga wśród nas i dostrzegli Jego obecność, zwłaszcza w drugim człowieku.

IV Tydzień 19.10 – 25.10.2020 – za Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, aby Duch Święty odnowił w niej radość i zapał głoszenia dobrej nowiny.

V Tydzień 26.10 – 31.10.2020 – za naszych asystentów i ojców jezuitów, aby Dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze.

I Część – Tajemnice Radosne odmawiamy w poniedziałek i sobotę

 1. Zwiastowanie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

II Część – Tajemnice Światła odmawiamy w czwartek

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

III Część – Tajemnice Bolesne odmawiamy we wtorek i piątek

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie koroną z cierni .
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Śmierć na krzyżu.

IV Część – Tajemnice Chwalebne odmawiamy w środę i niedzielę

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Maryi.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Related Posts

Enter your keyword