Różaniec Trójmiejskiej WŻCh – Październik 2021

Różaniec Trójmiejskiej WŻCh – Październik 2021

Różaniec Trójmiejskiej WŻCh – Październik 2021

Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym Sercu je przeżywała.
Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.

św. Jan Paweł II

Do Boga, za pośrednictwem Maryi, módlmy się pełni pokory, wiary i ufności:

I Tydzień 04.10 – 10.10.2021 r. – za papieża Franciszka i duchowieństwo, aby byli dla ludu Bożego prawdziwymi świadkami wiary i miłości

II Tydzień 11.10 – 17.10.2021 r. – za chorych i cierpiących członków naszej wspólnoty, aby miłosierny Bóg był ich umocnieniem i uzdrowieniem

III Tydzień 18.10 – 24.10.2021 r. – za nas samych, abyśmy otworzyli się na działanie Boga i na nowo narodzili się dla Chrystusa

IV Tydzień 25.10 – 31.10.2021 r. – za naszych asystentów i ojców jezuitów, aby Dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze i obdarowywał potrzebnymi łaskami

I Część Różańca Świętego – Tajemnice Radosne odmawiamy w poniedziałek i sobotę

 1. Zwiastowanie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
  II Część – Tajemnice Światła odmawiamy w czwartek
 6. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 7. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
 8. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 9. Przemienienie na górze Tabor.
 10. Ustanowienie Eucharystii.
  III Część – Tajemnice Bolesne odmawiamy we wtorek i piątek
 11. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 12. Biczowanie Pana Jezusa.
 13. Ukoronowanie koroną z cierni .
 14. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 15. Śmierć na krzyżu.
  IV Część – Tajemnice Chwalebne odmawiamy w środę i niedzielę
 16. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 17. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 18. Zesłanie Ducha Świętego.
 19. Wniebowzięcie Maryi.
 20. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.
  I tak :
  Manreza i prewspólnota „Młodych”
  w 1 tygodniu odmawia pierwszą Tajemnicę zgodne z dniem tygodnia
  w 2 tygodniu – drugą
  w 3 tygodniu – trzecią
  w 4 tygodniu – czwartą

Radość:
w 1 tygodniu odmawia drugą Tajemnicę zgodne z dniem tygodnia
w 2 tygodniu – trzecią
w 3 tygodniu – czwartą
w 4 tygodniu – piątą

Betania
w 1 tygodniu odmawia trzecią Tajemnicę zgodne z dniem tygodnia
w 2 tygodniu – czwartą
w 3 tygodniu – piątą
w 4 tygodniu – pierwszą

Oremus
w 1 tygodniu odmawia czwartą Tajemnicę zgodne z dniem tygodnia
w 2 tygodniu – piątą
w 3 tygodniu – pierwszą
w 4 tygodniu – drugą

Pustynia i Prewspólnota
w 1 tygodniu odmawia piątą Tajemnicę zgodne z dniem tygodnia
w 2 tygodniu – pierwszą
w 3 tygodniu – drugą
w 4 tygodniu – trzecią

Modląc się w ten sposób, każdego dnia wspólnie odmówimy jedną część Różańca Świętego.

Related Posts

Enter your keyword