Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 16: Ps 121

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 16: Ps 121

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 16: Ps 121

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 16: Ps 121

Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który Cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan Cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi Cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan Cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

* * *

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje myśli, zamiary i decyzje, i kierował je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Psalm 121 to tzw. pieśń stopni czyli pieśń pielgrzymów zdążających do Jerozolimy. Wyobraź sobie, że to Ty pielgrzymujesz do któregoś z sanktuariów. Idziesz z grupą pielgrzymów przez pola i łąki. W oddali widzisz szczyty gór, a może rzekę lub jezioro. Przez chwilę przyjrzyj się temu krajobrazowi. Poczuj zapach traw i kwiatów. Posłuchaj śpiewu ptaków.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o świadomość, że Bóg Cię nigdy nie opuszcza.

Punkt 1. Wznoszę swe oczy ku górom… Pozostań jeszcze z obrazem wspaniałego krajobrazu. Uświadom sobie, że cały ten piękny świat Bóg stworzył dla nas, dla ludzi. Dla mnie, dla Ciebie. Całe Twoje życie to pielgrzymowanie do celu, którym jest ostateczne spotkanie z Bogiem. W jaki sposób, jak często, dziękujesz Bogu za to, co Cię otacza – „za niebo i ziemię”, które stworzył dla Ciebie?

Punkt 2. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie… Droga pielgrzyma, tak jak droga życia, nie zawsze jest tak piękna i beztroska jak ten sielankowy obraz. Niejednokrotnie noga osunie się na wyboistej drodze czy śliskim kamieniu. Nie raz w życiu napotykasz sytuacje trudne – doświadczasz choroby, zdrady, odrzucenia. Psalmista zapewnia, że w każdej chwili Pan Bóg Cię strzeże. On się nie zmęczy, nie zaśnie, nie straci Ciebie z oczu. Jest Twoim cieniem, jest z Tobą w każdej chwili i czuwa by nic złego Ci się nie stało. Czy wierzysz w to – tak naprawdę, całym sercem? Co czujesz myśląc o tej wszechobecności Pana Boga w Twoim życiu? Czy w ogóle ją zauważasz?

Punkt 3. Za dnia nie porazi Cię słońce ni księżyc wśród nocy[…] czuwa nad twoim życiem[…] teraz i po wszystkie czasy. Pragnieniem Boga jest opiekowanie się Tobą, bycie z Tobą we dnie i w nocy czyli w każdej chwili. Czasem wydaje się, że w Twoim życiu jest noc, że Bóg zapomniał o Tobie, że zostawił Cię samego w trudnościach. Jeśli nawet nie czujesz Jego obecności, jeśli wydaje się, że jest daleko, On JEST z Tobą. Przecież to obiecał, a On nigdy nie kłamie. My widzimy tylko nasze wczoraj i dziś. On widzi również jutro. To On daje Ci siły by wytrwać, by się nie załamać, by przetrwać trudne doświadczenia, które Cię spotykają. On jest Twoją mocą i siłą, w każdej chwili możesz do Niego zwrócić się o pomoc. Podziękuj Mu teraz, tak jak potrafisz, za Jego obecność w Twoim życiu.

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Dodaj komentarz

Enter your keyword