Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca»

* * *

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje myśli, zamiary i decyzje, i kierował je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Jest taki obrazek Anioła Stróża czuwającego nad parą dzieci. Przechodzą przez zniszczony, dziurawy mostek nad spienioną rzeką. Dzieci idą ostrożnie tuląc się do siebie. Za nimi Anioł z rozpostartymi skrzydłami i rękoma w geście gotowości do pomocy w każdej chwili. Spróbuj poczuć się jednym z tych dzieci.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o świadomość, że Bóg Cię nigdy nie opuszcza.

Punkt 1. «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!». Podczas wygnania babilońskiego Izraelici jako naród wydawali się skazani na zagładę. Nie umieli zaakceptować cierpienia, które ich spotyka. Prorok Izajasz w imieniu Boga przypomina im o tym, że są narodem wybranym. Bóg niejednokrotnie objawiał to w historii Izraela. Czuwał nad nimi i wybawiał z wielu trudnych sytuacji. Ale człowiek szybko o tym zapomina. Tymczasem Bóg jest zawsze wierny temu, co obiecał człowiekowi. Izajasz zachęca Izraelitów do wierności i ufności Bogu.

I do Ciebie Bóg mówi „nie lękaj się,(…) tyś moim!” Nie jesteś dla Niego anonimowy. Bóg mówi „wezwałem cię po imieniu” – to w języku Biblii przejaw szczególnej bliskości. Znajomość imienia to znajomość całego człowieka. To oznacza, że jesteś dla Niego cenny, jesteś dla Niego cenna. Czy masz świadomość swojej wartości? Wartości i godności, którą daje Ci sam fakt, że jesteś dziełem Boga. To On powołał Cię do życia i to, że ciągle podtrzymuje Twoje życie świadczy o tym, że jest obecny w Tobie. Jak się czujesz z tą świadomością?

Punkt 2. «Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą». Pan Bóg obiecuje Swoją obecność w całym Twoim życiu. Nie obiecuje życia lekkiego, łatwego i usłanego płatkami róż. Masz wolną wolę i to Ty decydujesz jakimi drogami chodzisz, jakich dokonujesz wyborów, jakie pragnienia realizujesz. On wie też, że na drodze Twojego życia nie raz napotkasz trudności. Nie raz dokonasz złych wyborów i nie raz będziesz mierzyć się z przeciwnościami. Woda i ogień to żywioły dokonujące czasem ogromnych spustoszeń. To dwie skrajności, pomiędzy którymi mieści się cała gama różnych problemów, nieszczęść i trudności. Ale Bóg obiecuje Ci, że we wszystkich tych trudach On będzie z Tobą. Zaufaj Mu, a nie zginiesz ani w ogniu ani w wodzie. Ani w chorobie ani w nieszczęściu. Nic ani nikt nie może zabrać Ci Jego obecności przy Tobie i Jego łaski. Jedynie Twój grzech może Cię od Niego oddalić. To jest kwestia Twojego wyboru. Jak postrzegasz to Boże zapewnienie? Na ile w nie wierzysz? Spróbuj bardzo szczerze przyjrzeć się jakiemuś trudnemu momentowi Twojego życia. Czy miałeś wtedy świadomość Bożej obecności? A jak widzisz to dziś, z perspektywy minionego czasu?

Punkt 3. «Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca». Te słowa są jakby podpisem pod deklaracją, którą Bóg złożył Tobie. Zapewnienie o swojej obecności i opiece w Twoim życiu złożył On sam – Bóg, który jest Święty i nieskalany, który nigdy nie rzuca słów na wiatr. On dotrzymuje wszystkich obietnic. Poprzez swoją świętość chce również Ciebie uświęcić i zbawić. Czym jest dla Ciebie ta deklaracja? Jak ją traktujesz? Może są to dla Ciebie słowa, które tyle razy już słyszałeś, że nie robią na Tobie większego wrażenia i w zasadzie nie zastanawiasz się nad nimi. A może swoje życie, wybory i decyzje opierasz na tej pewności, że we wszystkim, prócz grzechu, On jest z Tobą? Spróbuj bardzo szczerze odpowiedzieć sobie i Bogu na to pytanie.

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Dodaj komentarz

Enter your keyword