Tydzień Czwarty – Czwartek

Tydzień Czwarty – Czwartek

Tydzień Czwarty – Czwartek

Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 19: Mt 28,16-20
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
* * * Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje myśli, zamiary i decyzje, i kierował je ku większej chwale Boga. Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie górę, którą Jezus wyznaczył na miejsce spotkania z Apostołami. Przyłącz się do uczniów idących na spotkanie. Posłuchaj o czym rozmawiają oczekując na Jezusa, zobacz jak się zachowują gdy Go wreszcie widzą – żywego, choć przecież byli świadkami Jego śmierci. Zauważ ich emocje. Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o dar dostrzegania Bożej
obecności i miłości oraz o łaskę rozwijania tego daru w swoim życiu.

Punkt 1. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Rozważany dziś fragment Ewangelii opisuje jedno ze spotkań Zmartwychwstałego Jezusa z uczniami. Wcześniej Jezus ukazał się dwóm kobietom, które poszły do grobu. Zamiast ciała zmarłego Jezusa ujrzały tam Anioła. To on
przekazał im polecenie Pana o spotkaniu w Galilei. Uczniowie uwierzyli słowom kobiet – poszli na to spotkanie, choć pewnie nie do końca rozumieli, o co chodzi. Opowieści kobiet były zadziwiające, toteż na pewno różne myśli i emocje kłębiły się w głowach Apostołów. Czy to wszystko prawda? Czy to możliwe? Zapewne ciekawość, ale i nadzieja, wzięły górę nad obawą i lękiem o własne bezpieczeństwo. Ciągle jednak niektórzy byli nieufni. Nawet gdy ujrzeli Jezusa, wątpili i niedowierzali, że to co widzą dzieje się naprawdę. Inni ujrzeli Jezusa i uwierzyli. W życiu często bywa tak, że tę samą sytuację ludzie różnie interpretują. Jedni mówią: „ale mu się udało, ale miał szczęście”. Inni widzą w tym działanie Bożej Opatrzności. Do której postawy jest Ci bliżej w codziennym życiu? Punkt 2. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Pan Jezus posyła uczniów na cały świat. Przygotowywał ich do tego przez 3 lata wspólnego wędrowania. To jest ich zadanie, ich apostolstwo – chrzest i nauczanie. To, co poznali słuchając i będąc razem z Jezusem, teraz mają przekazać innym. Dzisiaj Jezus kieruje te słowa również do Ciebie. Kończąc rekolekcje, kończysz czas szczególnej bliskości z Jezusem, Ojcem i Duchem Świętym. Wkrótce wejdziesz w codzienność, będziesz miał
Rekolekcje internetowe 2017: Boże, gdzie jesteś? 38
możliwość głoszenia Jezusa innym. Ale nauczanie to nie tylko słowa, to nie znaczy, że masz teraz chodzić po domach i nawracać niewierzących. Głoszenie Chrystusa to również ciche, uczciwe życie, to choćby podzielenie się – na tyle, na ile chcesz – z bliskimi tym, co było Twoim doświadczeniem wiary w ciągu tych tygodni. Jak podchodzisz do tego wyzwania?
Punkt 3. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus daje uczniom
zadanie głoszenia Ewangelii, wzywania do nawrócenia i udzielania Chrztu. Sakrament Chrztu to łaska udzielona przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednocześnie Jezus zapewnia uczniów o swoim wsparciu. Obiecuje swoją codzienną obecność wśród nich, w swoim Kościele. Jaka jest Twoja świadomość obecności Jezusa we wspólnocie ludzi wierzących, skupionych wokół Niego, wokół Eucharystii? Jak dostrzegasz tę obecność w życiu i działaniu Kościoła, ale także w Twojej codzienności, w Twoim życiu? Czy zauważasz Go w Twoich troskach i kłopotach, w Twoich radościach i sukcesach? On jest z Tobą bez względu na to, co Cię w życiu spotyka i jakich wyborów dokonujesz. Jak się czujesz z tą obietnicą Jezusa?

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Dodaj komentarz

Enter your keyword