Tydzień Czwarty – Środa

Tydzień Czwarty – Środa

Tydzień Czwarty – Środa

Rekolekcje internetowe 2017: Boże, gdzie jesteś? 35
Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 18: Iz 43,1-7
Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: „Oddaj!” i Południowi: „Nie zatrzymuj!” Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem».
* * * Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje myśli, zamiary i decyzje, i kierował je ku większej chwale Boga. Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie rwącą górską rzekę, przez którą masz przejść. Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o dar dostrzegania Bożej
obecności i miłości oraz o łaskę rozwijania tego daru w swoim życiu.

Punkt 1. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Pan Bóg mówi konkretnie do Ciebie. Nie bój się Mario, Janie, Tereso, Łukaszu… tyś moim. Moim umiłowanym dzieckiem. Jestem z tobą gdy pójdziesz przez wodę i ogień. To dwa żywioły, które są symbolami nieszczęścia, kataklizmów niszczących cały dorobek człowieka. A Pan mówi „Nie lękaj się, bo jestem z tobą”. Nie obiecuje, że nie doznasz w życiu trudności, nieszczęść czy katastrof. Nie mówi, że będziesz mieć życie lekkie, łatwe i przyjemne. W realnym świecie są trudności, troski, kłopoty i nieszczęścia. Ale Pan Bóg zapewnia Cię o swojej obecności w tym wszystkim, co Cię w życiu spotka. O obecności dającej siłę i wsparcie. Niosącej spokój i pewność, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście. Przypomnij sobie taką trudną sytuację w swoim życiu, o której wiesz, że wyszedłeś z niej dzięki Bożemu wsparciu. Gdy miałeś przekonanie o działaniu wówczas Boga. Gdy dzięki Jego obecności, wyszedłeś z tej sytuacji silniejszy, a może nawet „zbudowany”. Punkt 2. …drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. Dla Pana Boga jesteś osobą wyjątkową i niepowtarzalną. On zna Twoją wartość, nawet wtedy, gdy Ty w nią wątpisz. Wsłuchaj się w te słowa. Zwróć uwagę na ton, jakim Bóg je wypowiada. Wyobraź sobie, że mówi je do Ciebie.
Jak na nie reagujesz, jak je odbierasz? Co to dla Ciebie oznacza?
Rekolekcje internetowe 2017: Boże, gdzie jesteś? 36
Punkt 3. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Pan Bóg obiecuje ci, że nie ustanie w poszukiwaniu. Jeśli trzeba, to będzie Cię szukał na krańcach ziemi. Nie zostawi Cię w żadnej sytuacji. Jak czujesz się ze świadomością, że On tak bardzo Cię kocha? Jak to przyjmujesz? Jeśli chcesz, jeśli czujesz taką potrzebę – podziękuj Panu za Jego miłość, za Jego obecność w Twoim życiu.

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Dodaj komentarz

Enter your keyword