Tydzień Pierwszy – Wtorek

Tydzień Pierwszy – Wtorek

Tydzień Pierwszy – Wtorek

Tydzień 1: JESTEM, KTÓRY JESTEM / Dzień 2: Wj 3,10-15 [Bóg powiedział:] «Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». * * * Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje myśli, zamiary i decyzje, i kierował je ku większej chwale Boga. Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Zobacz Mojżesza rozmawiającego z Bogiem, który przemawia do niego z płonącego krzewu. Wyobraź sobie tę scenę. Wsłuchaj się w słowa w niej padające. Zobacz swoje miejsce w tym obrazie. Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę głębszego poznania Pana. Punkt 1. Kimże jestem, bym miał pójść do faraona? Po zabiciu Egipcjanina Mojżesz musi uciekać. Trafia do krainy Madian, gdzie żeni się i osiada. Pewnego dnia, podczas wypasania owiec, widzi dziwne zjawisko – na pustyni płonie krzew i się nie spala. Kiedy podchodzi bliżej, Bóg zaczyna do niego mówić. Mojżesz otrzymuje od Boga konkretne zadanie, ale boi się go podjąć. Ma ku temu konkretne powody. Z jednej strony lęka się faraona, z drugiej zna swoją słabość, swoją ograniczoność. Przypomnij sobie sytuacje, gdy stawałeś przed zadaniami, których się obawiałeś , które wydawały Ci się zbyt trudne. Jak się wtedy czułeś? Co myślałeś? A może teraz obawiasz się czegoś, co masz do zrobienia, co Cię czeka. Jak radzisz sobie w takich sytuacjach? Zwracasz się do ludzi? Do Boga? A może wręcz przeciwnie, wydaje Ci się, że sam sobie ze wszystkim poradzisz, że jesteś samowystarczalny? Punkt 2. Ja będę z tobą. Lęk, który jest jednym z podstawowych uczuć jakie rodzą się w człowieku, może powstrzymać od zrobienia czegoś ważnego. Mojżesz boi się pójść za Bożym wezwaniem, ale Rekolekcje internetowe 2017: Boże, gdzie jesteś? 4 na swój lęk, na swoją niepewność otrzymuje obietnicę, że nie będzie sam. Bóg zapewnia go, że będzie dla niego siłą, oparciem, że go poprowadzi i będzie chronił. Przypomnij sobie te momenty swojego życia kiedy znalazłeś się w trudnej sytuacji. Musiałeś podołać czemuś co Cię przerastało. Może właśnie wtedy niespodziewanie otrzymałeś pomoc. Może ktoś przy Tobie stanął. To mógł być przyjaciel, ktoś znajomy, ktoś przypadkowy. A może doświadczyłeś w takim momencie obecności samego Boga przy Tobie? Jak wtedy postąpiłeś? Punkt 3. JESTEM KTÓRY JESTEM. Pytania, które zadaje Mojżesz zdają się sugerować, że tak naprawdę to nie wie, z kim rozmawia. Jest Izraelitą, ale wychowanym na dworze faraona. Wokół niego mówiło się o bóstwach Egiptu, przesiąkał tym od dzieciństwa. Teraz też jest poza swoim ludem. Mojżesz pyta Boga o imię, czyli o to, kim On jest. Bóg objawia mu nie tyle swoje Imię, ile samą swoją istotę. „JESTEM KTÓRY JESTEM” oznacza istnieję nieustannie bez początku i końca, jestem Bogiem Jedynym, Bogiem Który jest, obecnym zawsze i wszędzie, większym niż przestrzeń i niż czas, Jedynym i Prawdziwym. Właśnie ten Bóg, Jedyny, Wszechmocny i Wszechobecny pochyla się nad niedolą Izraelitów, zwraca się do Mojżesza, troszczy się o człowieka. A dla co dla Ciebie oznacza słowo Bóg? Jaką treść niesie ze sobą? Bóg pragnie objawić to, jaki jest naprawdę, zweryfikować twoje wyobrażenia o Nim, wiedzę wyniesioną z domu i zdobytą przez lata życia. Jesteś gotowy na to? Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Dodaj komentarz

Enter your keyword