Sermon

Tydzień Czwarty – Piątek

Tydzień Czwarty – Piątek

Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 20: Rz 8,31-39 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? […]

Read More
Tydzień Czwarty – Czwartek

Tydzień Czwarty – Czwartek

Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 19: Mt 28,16-20 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc […]

Read More
Tydzień Czwarty – Środa

Tydzień Czwarty – Środa

Rekolekcje internetowe 2017: Boże, gdzie jesteś? 35 Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 18: Iz 43,1-7 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie […]

Read More
Tydzień Czwarty – Wtorek

Tydzień Czwarty – Wtorek

Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 17: Mt 18,12-14 [Jezus rzekł:] Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią […]

Read More
Tydzień Czwarty – Poniedziałek

Tydzień Czwarty – Poniedziałek

Tydzień 4: JESTEM Z TOBĄ / Dzień 16: Mk 10,17-22 Gdy [Jezus] wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie […]

Read More
1 2 4

Enter your keyword