Spotkanie świętego Józefa i Trójmiejskiej WŻCh - List Apostolski "Patris Corde" Papieża Franciszka

Spotkanie świętego Józefa i Trójmiejskiej WŻCh – List Apostolski “Patris Corde” Papieża Franciszka

Spotkanie świętego Józefa i Trójmiejskiej WŻCh – List Apostolski “Patris Corde” Papieża Franciszka

Spotkanie naszej wspólnoty lokalnej, które odbyło się 7 kwietnia 2021 r. jak zwykle rozpoczęliśmy modlitwą. Następnie głos przejął Konrad, który zechciał podzielić się doświadczeniem przeżywania zmagań związanych z problemami zdrowotnymi oraz wiedzą na temat publikacji opowiadających o postaci św. Józefa. Później Toni, uwzględniając aspekty duchowości ignacjańskiej, przybliżył nam treść Listu Apostolskiego Patris Corde Papieża Franciszka. Przedstawienie sylwetki św. Józefa było punktem wyjścia do pracy w grupach, dla których jednym z zadań było przygotowanie zestawu wskazówek dla współczesnego człowieka, które mogą posłużyć za drogowskazy w aktualnej, niełatwej sytuacji. Owoc pracy w grupach streszczają w następujące punkty:

1. Józef – cień Ojca – wzór ojca na obecne czasy dbającego o właściwą hierarchię wartości- Bóg Ojciec- na 1 miejscu

2. Józef pokazuje nam, że należy działać-realizować poruszenia – nie zatrzymywać się na rozeznawaniu “bez końca”

3. Józef – wzór przekraczania samego siebie do współpracy z łaską Bożą

Co ujrzeliśmy w życiu św. Józefa i chcielibyśmy przełożyć do naszego życia:

> wzór towarzyszenia – nie ocenia i akceptuje nawet kiedy nie wszystko rozumie

> zdecydowanie w działaniu

> twórcza odwaga – szukanie wyjścia w każdej sytuacji

> odwaga życia rachunkiem sumienia

> piękna miłość

* Bycie w cieniu – usuwanie się na drugi plan. Pokora i posłuszeństwo woli Bożej u św. Józefa w myśleniu, rozeznawaniu, podejmowaniu decyzji

* Św. Józef realizował bez szemrania to, czego nie wybrał

* Jest wzorem w tym, by nie przywiązywać się do posiadania, do spraw materialnych

* Był mężny w stawianiu czoła rzeczywistości

* Mógł być mężny w stawianiu czoła rzeczywistości, być silnym i pełnym pokoju, gdyż miał zaufanie do Pana Boga

# Kreatywne i twórcze podejście do trudności i kryzysów, pytanie Pana: co chcesz mi przez tę sytuację powiedzieć?

# Życie jest drogą, która może nie przynosić żadnych wyjaśnień, ale którą możemy zaakceptować. Możemy na niej być w jedności z Bogiem i rozeznawać do czego wzywa nas Pan.

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja nad tym czy powinniśmy kontynuować spotkania w ramach wspólnoty lokalnej, co w obecnej sytuacji pandemii i przeprowadzania spotkań online napotyka na bardzo konkretne trudności. Wszyscy jednogłośnie przyznali, że czasem przychodzi nam mierzyć się z oporem, niechęcią lub rezygnacją, które związane są z tym, że nie możemy spotkać się twarzą w twarz. Jednocześnie każdy podkreślał to jak bardzo ważne, cenne, a nawet życiodajne są spotkania wspólnoty lokalnej. W obecnym czasie nie stoimy przed wyborem między spotkaniem stacjonarnym a spotkaniem online, ale między wyborem między spotkaniem online a brakiem spotkania. W takich okolicznościach decyzja jest dla nas oczywista. Już teraz oczekujemy więc na kolejne spotkanie trójmiejskiej wspólnoty lokalnej. 

Bogu niech będą dzięki za WŻCh! 😊    
Opracowała: Magdalena Witkowska – Prewspólnota “Młodych” 

Related Posts

Enter your keyword