Spotkanie z ks. Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą

Spotkanie z ks. Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą

Spotkanie z ks. Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą

22 marca 2022 r. w Kurii Metropolitalnej w Gdańsku odbyło się spotkanie Metropolity Gdańskiego, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy z członkami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście.

W spotkaniu uczestniczyli: nasz Asystent o. Grzegorz Ginter SJ, Koordynator Lokalny Elżbieta Roczyniewska, Wiceprezydent WŻCh w Polsce Barbara Wielgus, Animator Lokalny Antoni Walter, Skarbnik Anna Grzywaczewska i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WŻCh w Polsce Konrad Lange.

Księdzu Arcybiskupowi przedstawiliśmy krótko zarys historii naszego stowarzyszenia oraz inicjatywy i działalność Wspólnoty Lokalnej: organizacja rekolekcji internetowych, przygotowywanie wprowadzeń do medytacji, towarzyszenie duchowe w rozmowach rekolekcyjnych, formacja do takiego towarzyszenia, spotkania otwarte z ciekawymi ludźmi.

Jego Ekscelencja  z kolei zachęcił nas do skupienia uwagi na rodzinach, zwłaszcza na młodych małżeństwach. Jak powiedział: możemy być bardziej spokojni o przyszłość dzieci i młodzieży w życiu wiarą, gdy zatroszczymy się o religijność rodziców. Jest to jeden z głównych priorytetów Kościoła.

Ustaliliśmy na koniec, że o naszych przedsięwzięciach będziemy informować kurię gdańską, żeby wiadomości przez kurendę trafiały do wszystkich parafii. Na koniec roku będziemy też przygotowywać do archiwum archidiecezji sprawozdanie roczne z naszej działalności.

Na zakończenie ks. Arcybiskup udzielił nam błogosławieństwa i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku.

Elżbieta Roczyniewska i Antoni Walter

Related Posts

Enter your keyword