Pascha 2020

Pascha 2020

Pascha 2020

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”. Jan Paweł II

Kochana Wspólnoto i Drodzy Asystenci !!!

Przed nami wyjątkowy czas – czas Wielkiego Tygodnia. Głębokie przeżycie i zrozumienie Jego pozwala odkryć nam sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego doświadczenia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas.

„A właśnie za wszystkich umarł [Chrystus] po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” – 2 Kor 5,15

Niech to zdanie z Listu do Koryntian będzie dla nas wszystkich wezwaniem do odnowy tam, gdzie teraz jesteśmy i w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Życzymy Wam wytrwałości w tym wielkopostnym czasie i zapraszamy do spojrzenia, czy jest jeszcze w Tobie coś, co jest przywalone:

·         kamieniem beznadziei – bo wszystko na nic;

·         kamieniem smutku – bo właśnie coś wartościowego minęło;

·         kamieniem zapomnienia – bo to było tak dawno…;

·         kamieniem rezygnacji – bo dotąd się nie udało;

·         kamieniem zwątpienia – bo to już nie dla mnie.

Pozwól Jezusowi odwalić te i może jeszcze jakieś inne głazy. Pozwól tej swojej przykrytej części zmartwychwstać i żyć dla Niego.

Tego Wam i sobie życzą Lokalni: Ela i Toni

Related Posts

Enter your keyword