Tydzień 1: Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim –

Tydzień 1: Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim –

Tydzień 1: Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim –

Tydzień 1./ Dzień 1. Gdzie jesteś?: Rdz 3, 6 – 13 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».  Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia  na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać,  a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie ogromny i piękny ogród – przyjrzyj się roślinom, poczuj zapach świeżego powietrza, spróbuj usłyszeć wołanie Boga, który pyta: gdzie jesteś?

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o serce otwarte na Bożą obecność. 

  1. Pan Bóg zawołał… Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju pokazują nam Boga, który pierwszy wychodzi na spotkanie z człowiekiem. Niezależnie od zaangażowania człowieka, od jego kondycji duchowej, moralnej lub popełnionych czynów Bóg inicjuje dialog. Jakie poruszenia budzą się w Tobie, gdy na początku tych rekolekcji spotykasz się z takim obrazem Boga: wychodzącym na spotkanie, rozpoczynającym dialog, szukającym człowieka? 

2. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To pytanie  dochodzi do nas od Boga na początku tych rekolekcji. „Gdzie” nie odnosi się do miejsca, ale do sytuacji naszego życia. Gdzie jesteś w realizacji swojego powołania? Gdzie jesteś na drodze realizacji swoich pragnień? Gdzie jesteś w swoim życiu? Możesz teraz z Bogiem porozmawiać o odpowiedziach i poruszeniach, które rodzą się w Tobie, gdy rozważasz te pytania. 

3. Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Nasze zmagania ze słabościami, upadkami i rozczarowaniem swoją postawą są elementem całej drogi naszego życia. Mimo naszej niedoskonałości Bóg nigdy z nas nie rezygnuje, a Księga Rodzaju jest początkiem wielkiej historii, w którą wplata się też Twój los. Jest to historia o Bogu, który jest miłością, który kocha tak bardzo, że daje nam samego Siebie.  Sięgnij teraz do historii Twojego życia. Znajdź tam te momenty, o których sądzisz, że Bóg wołał do Ciebie, abyś z Jego łaską zaczął budować od nowa swoje życie. Jakie myśli i emocje rodzą się w Tobie, gdy wracasz pamięcią do tamtych chwil?    

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to co odkryłeś lub poprosić Go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem.                
Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Related Posts

Enter your keyword