Tydzień 3: Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim.

Tydzień 3: Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim.

Tydzień 3: Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim.

Tydzień 3. Wypłyń na głębię / Dzień 13. Obietnica: J 14,12-14

Jezus rzekł: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię». 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Zobacz Jezusa, jak zwraca się do zgromadzonych przy Nim uczniów, jak słuchają Go z uwagą. Spróbuj umiejscowić siebie w tej scenie. Znajdujesz się bliżej Jezusa, czy raczej w oddaleniu? Wsłuchaj się w słowa, które wypowiada Jezus kierując je także do Ciebie.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie proś o żywą wiarę i relację z Chrystusem, która uzdalnia do wypłynięcia na głębie naszego życia.

1. Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni. Słowa Jezusa mogą zadziwiać. Obiecuje, że wiara w Niego uzdalnia do robienia dobrych dzieł na wzór tych, których On dokonywał będąc na ziemi. Przeczytaj jeszcze raz uważnie te słowa, wsłuchaj się, jak Jezus wypowiada je konkretnie do Ciebie. Co one dla Ciebie osobiście znaczą? Co dla Ciebie oznacza wierzyć w Jezusa, uwierzyć w to, co obiecuje? Możesz z Nim o tym porozmawiać.

2. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. W czasach Jezusa imię Boga było wymawiane w szczególnych okolicznościach. Dla uczniów również    nie było to czymś powszechnym. Zwracanie się do kogoś po imieniu świadczyło o bliskiej znajomości z tą osobą. Dzisiaj imię Boga można usłyszeć w wielu miejscach. Spróbuj sobie przypomnieć gdzie, w jakich okolicznościach słyszałeś ostatnio wymawiane imię Jezusa? Czy pojawiła się w Tobie kiedykolwiek myśl, że wzywając imienia Boga możesz robić dobre rzeczy, na które być może tak po ludzku brakuje Ci sił? Co dla Ciebie oznacza obietnica, którą składa Jezus także Tobie? Jakie myśli, uczucia teraz Ci towarzyszą?

3. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. Uczniowie ponownie słyszą wypowiedziane przez Jezusa słowa, zapewnienie, że mogą się zwracać do Niego, wzywać Jego imienia i prosić o pomoc. Wsłuchaj się w te słowa kierowane jeszcze raz konkretnie do Ciebie. Czy dzisiaj jesteś w stanie uwierzyć w działającą w Twojej codzienności moc Jezusa? Jeśli jeszcze coś Ci to utrudnia, poproś o łaskę wiary, umocnienie jej przez Boga.  

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Related Posts

Enter your keyword