Wprowadzenie do medytacji 08.04.2022 r. J 10, 31-42

Wprowadzenie do medytacji 08.04.2022 r. J 10, 31-42

Wprowadzenie do medytacji 08.04.2022 r. J 10, 31-42

Ewangelia wg św. Jana 10,31-42

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. 

  1. Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi wrzeszczących i chwytających za kamienie. Spróbuj tam dostrzec Jezusa, który stoi naprzeciw nich pełen niewzruszonego spokoju. 

Prośba: Poproś o łaskę głębokiej wiary.

Punkty do medytacji:

1. Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Wyobraź sobie, że stojąc tam między ludźmi słyszysz te słowa skierowane także imiennie do ciebie. Jakie one w tobie budzą uczucia? Dobry czyn obdarowuje tego, kogo dotyczy. Sięgnij pamięcią wstecz: czy przypominasz sobie takie wydarzenia, takie chwile, gdy czułeś się przez Jezusa obdarowany?

2. …ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Nie potrafili uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, bo nie spełniał ich oczekiwań, ich wyobrażeń o Mesjaszu. Dlatego przegapili moment Jego przyjścia. To może być w jakiejś części historia każdego z nas. Oczekujemy, że Jezus zadziała tak, jak się tego spodziewamy, a On przychodzi z inną łaską. I zablokowani naszymi oczekiwaniami nie zauważamy Go. Pomyśl, czy i tobie nie zdarzyło się to nigdy?

3. I wielu tam w Niego uwierzyło. Na pewno uważasz się za wierzącego. Dlatego tu jesteś. Ale zastanów się chwilę nad swoją wiarą. Jaka ona jest? Potrzebuje znaków, cudów, i to zgodnych z twoimi oczekiwaniami? Opiera się na świadectwie innych ludzi? A może na twoim osobistym doświadczeniu? Nie zastanawiaj się nad tym, która odpowiedź będzie poprawna. Po prostu przyjrzyj się, jak jest.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword